Arhiva noutăţilor comunităţii din Centrul Spiritual Manresa

Meditația Zilei

Publicatla 19 September 2022

Luni, 19 Septembrie 2022 Luca 8,16-18: “Nimeni, după ce a aprins o candelă, nu o ascunde sub un vas, nici nu o pune sub pat, ci o pune pe candelabru, pentru ca cei care intră să vadă lumina”. Învierea este deseori prezentată precum ieșirea la lumină: a face bine aproapelui nostru este un semn de […]

Meditația Zilei

Publicatla 17 September 2022

Sâmbătă, 17 septembrie 2022 Lc 8, 11-15: Parabola semănătorului “Această parabolă înseamnă: sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu. Cei de-a lungul drumului sunt aceia care ascultă, apoi vine diavolul şi ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva, crezând, să fie mântuiţi. Cei de pe piatră sunt aceia care, când ascultă cuvântul, îl primesc cu bucurie, […]

Meditația Zilei

Publicatla 16 September 2022

Vineri, 16 septembrie 2022 Luca 8, 1b: „Cei doisprezece erau cu El”. Ucenicii erau cu Isus prin cetăți și sate, ducând vestea cea bună. Mă gândesc că astăzi, uneori, e greu a-L urma pe Isus îndeaproape, întâlnind pe cale diferite persoane, neștiind ce să le spunem pentru că ne e teamă că ne vor respinge. […]

Meditația Zilei

Publicatla 15 September 2022

Joi, 15 septembrie 2022, Sf. Fecioară Maria Îndurerată Luca 2, 33-35: ”În acel timp, tatăl și mama lui Isus se mirau de cele spuse de el. Simeon i-a binecuvântat și i-a spus Mariei, mama lui: << Iată, acesta este pus spre căderea și spre ridicarea multora în Israel și ca semn de contradicție – ca […]

Meditația Zilei

Publicatla 14 September 2022

Miercuri, 14 septembrie 2022 ✞ ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI In 3, 16-17 « Într-adevăr, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său, unul născut, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Pentru că Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul său în lume ca să judece […]