Activităţi spirituale
Asociaţia e condusă şi susţinută de iezuiţi (Societatea lui Isus) imprimându-i un puternic caracter spiritual prin: îndrumare spirituală, grup de rugăciune în stil Taizé, grupuri de rugăciune pentru adulţi, tabere de vara pentru adulti si tineri, formare de animatori.

Activităţi sociale
Aceste activităţi se desfăşoară in principal prin Asociaţia Freres România
Puncte forte ale Asociaţiei
1. Prioritatea acordată tinerilor – formarea şi deschiderea spre viitor a tinerilor proveniţi din centre de plasament, familii dezorganizate sau sărace..
2. Implicarea comunităţii în soluţionarea problemelor locale – finanţare prin implicarea organismelor locale şi a firmelor care activează în judeţul Satu Mare.
3. Colaborarea la nivel european – prin stagii de formare, programe culturale si primire de voluntari.
4. Promovarea spiritului ecumenic

Integrarea socioprofesională a tinerilor
Proiectul s-a născut din dorinţa de a continua ajutorul oferit de asociaţia noastră tinerilor proveniţi din Case de tip familial sau alte centre de plasament din judeţ. Aceştia au nevoie de îndrumare pentru dobândirea deprinderilor necesare unei vieţi independente, găsirea unui loc de muncă, întreţinerea unei case sau a unui apartament, gestionarea bunurilor si gestionarea banilor prin folosirea unui buget.
Astfel avem:
Casa Filip, în Madăras, unde pot locui până la şase băieţi, proiect realizat în colaborare cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi Consiliul Judeţean Satu Mare.
Apartamentul Mures şi Apartamentul Cloşca, Satu Mare, destinate tinerilor proveniţi din Centrele de Plasament şi care sunt la început de drum.

Asistenţa familiilor în dificultate
De la început Asociaţia s-a implicat în problemele sociale din judeţ.
În prezent Centrul Social Sf. Martin are în evidenţă peste 70 de familii cu probleme sociale.
Activităţi principale:
Căutarea de locuinţe sau adăposturi temporare.
Ajutor pentru găsirea unui loc de muncă.
Sprijin acordat pentru refacerea documentelor de identitate si întocmirea documentaţiei pentru obţinerea pensiei de handicap.
Organizarea de tabere de vară pentru copiii proveniţi din familii sărace şi dezorganizate.
Vizionarea de filme cu scop educativ pentru copii şi tineri.
Ajutor financiar de urgenţă.
Campanii de sensibilizare a elevilor de liceu la problemele sociale.
Campanii de colectare de jucării în şcoli şi licee pentru copii săraci.
Distribuirea de haine prin intermediul unor magazine second hand din oraş.

Locuinţele protejate
Au fost create pentru sprijinirea fetelor cu un uşor retard mintal care provin din case de tip familial sau centre de plasament din judeţ. O problemă delicată e oferirea de sprijin fetelor care provin din Case de tip familial sau alte centre de plasament din judeţ care prezintă un uşor retard mintal. Proiectul îşi propune dezvoltarea personală a fetelor implicate prin creare unei atmosfere familiale, înfiinţarea unui atelier protejat, programe educative, urmărirea evoluţiei medicale si pregătirea pentru o posibila viata independentă.
Cu o capacitate de 10 locuri, Casa Cornelica din Mădăras deschisa în colaborare cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi Consiliul Judeţean Satu Mare este o materializare a acestui proiect.

Acordarea de burse de studiu
Se adresează elevilor si studenţilor cu rezultate şcolare bune a căror situaţie familială (lipsa părinţilor, venit insuficient) nu le permite continuarea învăţământului obligatoriu sau a studiilor superioare.
Activitatea noastră cuprinde monitorizarea situaţiei şcolare, organizarea de activităţi educative pentru dezvoltarea personalităţii tinerilor prin realizarea de parteneriate cu unităţile şcolare.
În prezent, de aceste burse beneficiază 17 elevi, 13 studenţi şi doi tineri aflaţi în procesul de integrare în câmpul muncii.