Prezența iezuiților la Târgu Mureș începe în anul 1702, când pe 23 septembrie părintele Endes Istvan vine în oraș unde în urma reformei protestante nu gasește decât 7 catolici. În anii ce urmează construiește în centrul orașului rezidența și biserica în stil baroc după planurile părintelui iezuit Scherzer Bálint. În anii care urmează, iezuiții sosiți ulterior deschid școala care va pune bazele învățământului catolic din oraș. După suprimarea Ordinului în 1773, biserica și rezidența devin, și rămân până astăzi parohia catolică principală din oraș. Astăzi, clădirea școlii iezuiților este folosită drept internat pentru studenții catolici din oraș. Istoria recentă datează din anul 2008, când misiunea și comunitatea din Târgu Mureș își începe activitatea ca urmare a unei înțelegeri între provinciile române și maghiare ale Ordinului și ca răspuns la invitația Arhiepiscopiei din Alba Iulia. Rezidența iezuiților împreună cu capelania și rezidența studenților universitari –  apostolatul principal al comunității – se află și își desfășoară activitățile în centrul istoric al orașului în incinta mănăstirii franciscanilor conventuali (ordinul minoriților) administrată temporar de iezuiți.

 

A jezsuiták marosvásárhelyi jelenléte 1702-re nyúlik vissza, amikor elsőként Endes István jezsuita atya a városba érkezik. A reformáció hatására átalakult városban csupán 7 katolikust talál. Nagy lélekkel és bátorsággal vág bele a munkába. Ennek eredményeként – Scherzer Bálint jezsuita tervei alapján – hamarosan felépül a ma is látható barokk jezsuita templom és rendház. A következő években érkező jezsuiták iskolát nyitnak a városban, ami megteremti  a katolikus nevelés alapjait. A jezsuita rend 1773-as felosztása nyomán a jezsuita templom és rendház az egyházmegye kezelésébe kerül, és napjainkig a város főplébániájaként működik.

A közelmúltban történt újabb jezsuita megtelepedés 2008-ban kezdődik, amikor a román és magyar provinciák közti egyesség folytán a gyulafehérvári érsek atya meghívására egy magyar jezsuita közösség alakul a városban. A jezsuiták mai intézményes apostoli tevékenysége egy minorita templom és kolostor épületegyüttesében zajlik, amit a gyulafehérvári egyházmegye bocsátott rendelkezésünkre, szolgálatunk céljaira. Jelenleg négy helyben lakó jezsuita rendtárs látja el helyi és egész Erdélyre kiterjedő szolgálatainkat.