1. În 1540 este întemeiată Societatea lui Isus

Ca să-l slujească numai pe Domnul şi Biserica, în ascultare faţă de Suveranul Pontif, pentru apărarea şi răspândirea credinţei şi binele sufletelor în viaţa şi învăţătura creştină prin: orice fel de slujire a cuvântului, Exerciţii Spirituale, consolare spirituală a credincioşilor, muncă de înpăcare, şi fapte de caritate, fără a primi nici o răsplată, în toate avându-l pe Dumnezeu dinaintea ochilor mai presus de orice.

2. Apărarea şi răspândirea credinţei

"Să nu se simtă Dumnzeu
în mine
un rob în temniţă – încătuşat."
Lucian Blaga

Exerciţii spirituale şi reculegeri; pastorală parohială; grupuri de spiritualitate şi reflecţie biblică; însoţire spirituală; formare de formatori în spiritualitate ignaţiană.

3. Fapte de caritate

"Imposibilul. Acesta ni se cere. Altminteri nu încape nici scăpare, nici ieşire, nici beatitudine. (Şi nici liniştea măruntă.)"
Nicolae Steinhardt

Asistenţa refugiaţilor şi promovarea drepturilor acestora; asistenţa şi reintegrarea copiilor străzii; asistenţa şi formarea copiilor şi adolescenţilor dez-instituţionalizaţi; ajutorarea familiilor defavorizate; însoţirea persoanelor cu probleme de alcoolism.

4. Binele sufletelor

"Iartă-mă şi ajută-mă
şi spală-mi ochiul
şi întoarce-mă cu faţa
spre invizibilul răsărit din lucruri."
Nichita Stănescu

Organizarea şi găzduire de conferinţe, colocvii şi simpozioane; cineforum; bibliotecă; tabere de creaţie şi creativitate; teatru.

clement

1773/ Societatea lui Isus a fost suprimată prin publicarea documentului “Dominus ac Redemptor” emis de papa Clement al XIV-lea. Părintele  General  de atunci, Lorenzo Ricci, a fost  întemnițat, mai întâi în Colegiul Englez, apoi în castelul Sant´Angelo din Roma.

view

Făclii și călăuze din Societatea lui Isus    Sfântul Stanislau Kostka, patronul novicilor Comemorează: Stanislau, «un tânăr polonez, nobil prin familie, dar și mai mult prin virtute», așa cum l-a caracterizat Petru Canisius, s-a născut în 1550 la Rostkow, lângă Varșovia. În scurta-i viață de 18 ani s-a ridicat la o rară culme de sfințenie. […]

razboi civil

1936/ Au murit Slujitorii Domnului  Joachim Valentí, Louis Boguñá, și José Vergés, martiri în Războiul Civil Spaniol, la numai o zi după ce fuseseră arestați.

de Luigi Maria Epicoco Există lucruri care la o lectură atentă a Evangheliei n-ar trebui să ne scape. Unul dintre acestea se referă la alegerea originală a lui Isus de a implica grupul prietenilor “săi”, Petru, Iacob şi Ioan, în câteva experienţe fundamentale din viaţa sa publică: Schimbarea la Faţă (Mt 17,1-8; Mc 9,2-8; Lc 9,28-36), învierea fiicei lui Iair […]

Meditația zilei

12 August 2022

Vineri, 12 august 2022 Matei 19, 7-8: Ei i-au zis: “Atunci, de ce Moise a poruncit «să i se dea act de despărţire şi s-o lase?»” El le-a spus: “Din cauza împietririi inimii voastre v-a permis Moise să vă lăsaţi soţiile. Isus a venit printre noi și continuă să fie printre noi pentru a ne […]