Apostolatul comunității iezuite din Târgu Mureș este structurat astfel:

 1. serviciul liturgic pentru comunitatea și grupurile specifice bisericii minoriților, care face parte din rețeaua bisericilor din regiune și oferă posibilități de colaborare și întrajutor reciproc cu clerul local și din Ardeal.
 2. apostolatul cu tineri universitari se adresează mai multor sute de tineri din Târgu Mureș și din alte părți ale Ardealului și se concretizează prin organizarea de conferințe și întâlniri și organizarea periodică de zile de reculegere.
 3. rezidența universitară cu sediul în clădirile mănăstirii oferă cazare și program de formare la peste de 70 de studenți, dintre care majoritatea studiază la universitatea de medicină.
 4. însoțire spirituală și îndrumare intelectuală oferite seminariștilor catolici din Alba Iulia și preoților din Ardeal.
 5. exerciții spirituale sub diverse formule oferite pe tot parcursul anului, ceea ce oferă cât mai multor persoane consacrate și laicilor posibilitatea de a cunoaște spiritualitatea ignațiană și oportunitatea să devină membrii în Comunitățile de Viață Creștină (CVX).
 6. activitățile cu profil social sunt concretizate prin ajutorul repetat pe care tinerii universitari îl oferă persoanelor marginalizate din resursele limitate primite  din partea rezidentei universitare, dar și prin voluntariatul în cadrul Caritasului unde studentii au posibilitatea să ofere ajutor celor în nevoie.
 7. colaborare cu ceilalți iezuiți și persoane consacrate atât în cadrul zilelor ignațiene ale tineretului: Magis, cât și colaborarea cu Centrul Spiritual Manresa (Cluj Napoca) în organizarea de exerciții spirituale.

 

 1. Liturgikus szolgálatunk a minorita templomban zajlik, ahol lehetőségünk van a helyi papságot kisegítve együttműködni velük.
 2. Egyetemi lelkészségünk (Marosvásárhelyi Egyetemi Lelkészség, Ma-JEL) több száz fiatalt szólít meg rendszeres programjaival, amelyek lehetőséget adnak a lelki és közösségi tapasztalatok fejlesztésére.
 3. Egyetemi kollégiumunkban 70 egyetemista él, lakóközösségeket formálva tanulja az együttélés alkotás és ignáci visszatekintés dinamikáját.
 4. Lelki és lelkigyakorlatos szolgálatunk Erdély – szerte egyaránt ad lehetőséget papoknak, szerzeteseknek és világiaknak személyes lelki kísérésre, lelkigyakorlatra és lelki képzésre.
 5. Lelkigyakorlatos szolgálatunk szerzetesek, papok és világiak számára az év egész során. A világiak számára előmozdítjuk a közösségekbe szerveződést, amely által betagolódhatnak a Keresztény Élet Közösségeibe (KÉK)
 6. Szociális szolgálatunk nyomán fiataljaink több csoportba szerveződve vállalnak rendszeres kisegítést fogyatékkal, árván, öregségben, magányban élő emberek számára
 7. Együttműködünk román ajkú rendtársainkkal, akikkel közösen szervezzük a Magis nyári programot, és közösen veszünk részt ignáci pedagógiai és lelkiségi programok tartásában.