Meditația Zilei

Publicatla 26 November 2022

Sâmbătă, 26 noiembrie 2022

Lc 21, 34-36: În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: „Aveţi grijă de voi înşivă, ca nu cumva inimile voastre să se îngreuieze în necumpătare, beţie şi grijile vieţii, iar ziua aceea să se abată asupra voastră pe neaşteptate, ca un laţ! Căci ea va veni asupra tuturor acelora care locuiesc pe faţa întregului pământ. Vegheaţi, aşadar, în orice moment şi rugaţi-vă, ca să fiţi în stare să fugiţi de toate cele ce se vor întâmpla şi să staţi în picioare în faţa Fiului Omului!”

Isus ne îndeamnă azi să ne rugăm în orice moment, ca viața noastră să devină o rugăciune continuă. Rugăciunea e motorul vieții noastre, e un mod activ de a-L simți pe Isus. Rugăciunea nu trebuie să fie separată de activitățile cotidiene, ci inclusă în acestea. Să nu separăm viața spirituală de viața personală și profesională. Să Îl includem pe Isus în tot- în toate discuțiile noastre, deciziile, întrebările și răspunsurile noastre. Ce presupune a ne ruga în mod continuu? Să ne rugăm simplu, cu inima, să ne punem în prezența Sa, să Îi mulțumim, să îl ajutăm pe aproapele nostru.

Să Îl lăsăm pe Isus să preia frâiele vieții noastre și să Îi oferim Lui tot: grijile, problemele, bucuriile, neplăcerile și suferințele noastre. Când tot ceea ce facem, facem în raport cu Isus, cu gândul către El, atunci viața noastră se transformă.

• Ce voi face azi spre mărirea lui Isus?

Rugăciune:

Ia-mi, Doamne și primește toată libertatea mea, memoria, mintea și voința mea toată. Tot ce am sau ce posed e din darul Tău. Ție, Doamne, ți le înapoiez; toate ale Tale sunt; dispune de ele după bunul Tău plac. Dă-mi numai iubirea și harul Tău și mi-e de ajuns.

Fii pentru mine o stâncă de scăpare, o cetate întărită, ca să mă mântuiești! Tu ești stânca mea, cetatea mea, pentru numele Tău, condu-mă și călăuzește-mă! (Ps 31, 3-4). În mâinile Tale îmi încredințez duhul, Tu mă vei mântui, Doamne, Dumnezeule adevărat (Ps 31, 6).

Exprimaţi-vă opinia