Meditația Zilei

Publicatla 24 November 2022

Joi, 24 noiembrie 2022

Luca 21, 20-28: „În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: << Când veți vedea Ierusalimul încercuit de armate, atunci să știți că s-a apropiat devastarea lui. Cei din Iudeea să fugă în munți, iar cei care se află în mijlocul lui să alerge afară; cei care sunt pe câmp să nu intre în el, pentru că acestea sunt zilele răzbunării, ca să se împlinească toate cele scrise. Vai de cele însărcinate și de cele care alăptează în zilele acelea, căci va fi mare dezastru pe pământ și mânie pentru acest popor ! Și vor cădea sub ascuțișul sabiei și vor fi făcuți captivi ai tuturor popoarelor, iar Ierusalimul va fi călcat în picioare de către păgâni până se vor împlini timpurile păgânilor. Și vor fi semne în soare, în lună și în stele, iar pe pământ popoarele vor fi îngrozite, năucite de vuietul mării și al valurilor. Oamenilor li se va tăia răsuflarea de groază în așteptarea celor care vor veni în lume, căci puterile cerurilor vor fi zguduite. Și atunci îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe un nor cu putere și cu mare glorie. Când vor începe să se întâmple acestea, întăriți-vă și ridicați-vă capul, pentru că se apropie eliberarea voastră !”

Isus face preziceri sumbre, care displac auditoriului. Dar modul în care El se adresează apostolilor este unul elitist. Nu îi include în mulțimea despre care prezice că va suferi toate nenorocirile descrise, ci se adresează lor ca unor aleși, care vor fi eliberați. Totuși, de ce dorește Isus să vorbească despre tot răul din viitor? Răul se va întâmpla independent de prezicerile Lui. Nu aceste preziceri generează răul, acestea nu fac decât să îl notifice, cu scopul de a arăta că Isus nu pretinde a trăi într-un castel de cristal, unde El și apostolii să fie feriți de orice rău.

El a venit pentru a salva lumea așa cum este ea. Apostolii au, însă, nevoie să înțeleagă de ce există răul pe lume. Și noi avem nevoie să înțelegem. Răul nu are rațiune de a exista, ci este o lipsă a binelui. Nenorocirile care se vor întâmpla vorbesc despre nevoia de eliberare a omului de lumea pe care el însuși a murdărit-o prin alegerile sale. Dar nu este totul pierdut. Putem începe chiar în acest moment să facem alegeri care generează pace, iubire, armonie … bine !

Tu ce alegeri vei face astăzi ?

Dumnezeul meu, te iubesc mai presus de orice

Și urăsc și detest din tot sufletul

Păcatele prin care te-am ofensat,

căci ele îți displac ție,

Care ești binele suprem și demn de dragostea noastră.

Conștientizez că ar trebui să te iubesc

Cu o iubire care le întrece pe toate celelalte

Și că ar trebui să își demonstrez această iubire.

În mintea mea te apreciez ca fiind infinit mai măreț

Decât orice în lume, oricât de prețios sau de frumos.

De aceea, în mod ferm și irevocabil, mă hotărăsc

Să nu te mai supăr vreodată

sau să fac vreun lucru care să displacă bunătății tale suverane

Și să mă pună în pericolul de a decădea din harul tău sfânt, în care sunt pe deplin hotărât

Să perseverez până la ultima mea suflare. Amin.

Sf. Francisc Xaveriu

Imagine: ” Sfântul Ieronim în chilia sa”, Joos Van Cleve

Exprimaţi-vă opinia