Meditația zilei

Publicatla 12 May 2022
Joi, 12 mai 2022
 
Ioan 13, 16-20: ” În acel timp, după ce le-a spălat discipolilor picioarele, Isus le-a spus: << Adevăr, adevăr vă spun: nu este servitorul mai mare decât stăpânul său și nici trimisul mai mare decât cel care l-a trimis. Știind acestea, fericiți sunteți dacă le faceți. Nu vorbesc despre voi toți; eu știu pe cine am ales, dar trebuie să se împlinească Scriptura: ”Cel care mănâncă pâinea mea și-a ridicat călcâiul împotriva mea.” Vă spun acestea de pe acum, înainte de a se întâmpla, pentru ca, atunci când se vor întâmpla, să credeți că eu sunt. Adevăr, adevăr vă spun: cine îl primește pe cel pe care îl voi trimite, pe mine mă primește iar cine mă primește pe mine îl primește pe acela care m-a trimis.>>”
 
Isus are intuiția răului. Nu a fost nicio clipă naiv. A cunoscut răul îndeaproape, iar răul s-a lăsat cunoscut de el. Au mâncat la aceeași masă. Putea să-l stârpească. În schimb, s-a lăsat stârpit. Profeția se împlinea, iar Isus știa că răul va avea iluzia victoriei. O va avea până la sfârșitul lumii. Dar binele nu ucide răul. Pentru că în rău poate fi o sămânță de bine. Ca în parabola cu neghina. Treieratul grâului se va face la sfârșit. Nici ucenicii lui Isus nu sunt naivi și nici ucenicii ucenicilor. Toți cei a căror credință provine de la Tatăl își trăiesc viața de har în deplină conștientizare a realității spirituale. Nimeni nu îi poate înșela. Pentru că au darul discernământului pe care îl folosesc cu chibzuință. Binele acceptă răul pentru că știe că îl poate mântui. Orice viață creată este pasibilă de mântuire și prin urmare este valoroasă. S-au înmulțit creștinii care îl văd pe Iuda peste tot și își judecă aproapele, situându-se pe ei înșiși în ipostaza dreptului. Nu asta ne cere Isus. Nu să fim grâul care tolerează neghina. Să fim neghina care simte recunoștință pentru că este tolerată și se situează în postura umilă a celui care primește …
 
Să ne amintim astăzi, că am primit darul credinței ! Nu este produsul minții noastre, nici al sensibilității noastre, nici al voinței noastre. Este un dar gratuit ! Gratuit am primit, gratuit să oferim!
 
Primește astăzi, Doamne
Inima mea în dar
Și umple-o cu harul credinței
Prin care să Te cred prezent
În orice om pe care l-ai creat
Și astfel, să-i prețuiesc pe ceilalți
Pentru că Te găzduiesc !

Exprimaţi-vă opinia