Meditația zilei

Publicatla 10 May 2022
Marți, 10 mai 2022
 
Faptele Apostolilor 11, 21: „Mâna Domnului era cu ei”.
 
În această săptămână Isus ne vorbește despre dorința Sa ca noi să ne lăsăm pe mâinile Lui, să avem încredere în grija Sa față de noi. Faptele Apostolilor ne arată că prin credință, binele și uniunea între oameni crește. Mulți devin mai buni datorită credinței în Dumnezeu. Încercările vieții devin o ocazie de a scoate ceea ce este mai bun din noi.
 
Petru, după căința sa, devine omul cel mai pasionat de Dumnezeu pe care îl anunță cu toată ființa sa. Paul, după convertirea sa, afirmă că nu mai este el care trăiește, ci este Cristos care trăiește în el (Gal.2,20). Sf Ignațiu de Loyola, spre sfârșitul vieții sale, a spus că bucuria cea mai mare este de-a se simți în mâinile Domnului.
 
Ce te reține să te lași pe mâinile Domnului?
 
Rugăciune
Dă-mi, Doamne, curajul de a mă expune,
flexibilitatea de a mă clătina și puterea de a nu cădea.
Dă-mi, Doamne, o inimă care se deschide și este sensibilă
și ochi treji și urechi atente pentru a nu fi surd la pasul tău tăcut.
Dă-mi, Doamne, surprize, multe surprize,
ca să nu mă pot așeza niciodată în fotoliul confortabil
al siguranțelor inofensive.
Și dacă într-o zi voi crede că știu totul
sau cred că pot face față cu puterile mele,
pune-mă din nou în abisul necunoașterii
pentru ca așa să-mi amintesc din nou
că tu ești Dumnezeul surprizelor de nepătruns.
                                                                         Óscar Cala sj

Exprimaţi-vă opinia