Calea Ucenicului (61)

Publicatla 17 January 2022

Meditatie biblica la Claudianum, în fiecare joi de la 19.30

VĂ VOI ÎNTREBA UN LUCRU, ŞI SĂ-MI RĂSPUNDEŢI

(Mc 11, 27-33)

  1. Mesajul în context

Vă voi întreba un lucru, şi să-mi răspundeţi.”Este răspunsul lui Isus adresat acelora care îl întreabă.

În incinta templului începe o serie de cinci dispute, prin care îşi artă puterea: aceea a fidelităţii şi libertăţii lui Dumnezeu (12,1-12.13-17), care este viaţă şi iubire (12,18-27. 28-34). Revelaţia culminează cu o lungă întrebare, al cărei răspuns, lăsat în seama noastră, clarifică totul: El este Domnul (12, 35-37).

Activitatea sa începuse prin cinci polemici asupra legii, care duc la decizia de a-l ucide(2,1-3,6); acum, ia sfârşit cu aceste cinci dispute asupra puterii, care se încheie cu condamnarea lui la moarte. Dar, tocmai aceasta îl va arăta ca fiind Fiul lui Dumnezeu!

Întrebarea priveşte întreaga lui activitate care se exprimă pe deplin în „purificarea” templului: ceea ce zice şi face, cu ce autoritate o face şi de unde îi vine? Este întrebarea fundamentală despre El. E dispus a răspunde, dar cu o condiţie: ca noi să fim în stare să răspundem întrebării sale despre Ioan Botezătorul, care a predicat „botezul convertirii spre iertarea păcatelor” (1,4).

Acceptăm noi oare „botezul” său ca venind de la Domnul, suntem deci dispuşi să ne convertim, recunoscând păcatul nostru şi iertarea sa? Numai astfel îl putem recunoaşte pe „cel mai puternic”, care vine după el şi care primeşte botezul în Spiritul Sfânt (1,7 urm.).

Aceasta este condiţia necesară pentru a-l cunoaşte pe Isus ca Domn, şi pentru a-i experimenta puterea de mântuire. Cel care se crede drept şi nu vrea să se convertească, nu obţine răspuns: „nici eu nu vă spun etc.”.

Isus ne pune în faţa unei răscruci a credinţei: fie îl punem la îndoială pe Domnul şi cuvântul său fie ne lăsăm puşi pe noi în discuţie. Prima cale duce la tăcerea lui Dumnezeu şi la anularea omului; cea de-a doua, la un dialog rodnic cu El. În prima parte a evangheliei ne-am întrebat: „Cine este acesta?”. El ne-a răspuns cu răbdare prin tot ceea ce a făcut şi a spus. În a doua parte a evangheliei, El însuşi ne întreabă: „Dar voi cine ziceţi că sunt eu?”.

Răspunde-mi şi-ţi voi răspunde şi eu! Dacă cineva vrea să înţeleagă Cuvântul, mai mult decât a-l interpreta, trebuie să se lase interpretat de el.

Ucenic este cel care, răspunzând întrebării sale, se arată dispus să se convertească, să se întoarcă de la propriul păcat spre iertarea lui Dumnezeu. Numai acesta cunoaşte şi experimentează „puterea” lui Isus Domnul.

Exprimaţi-vă opinia