Meditația zilei

Publicatla 13 January 2022
Joi, 13.01.2022
 
Marcu, 1, 40-45:
În acel timp, a venit la Isus un lepros, care rugându-L și îngenunchind i-a spus: ” Dacă vrei, poți să mă cureți. „Lui Isus i s-a făcut milă și, întinzând mâna, l-a atins și i-a spus: ”Vreau, curăță-te!” Și îndată lepra l-a părăsit și a fost curățat. Atunci, avertizându-l, Isus l-a trimis afară, spunându-i: ”Vezi să nu spui nimănui nimic, dar mergi, arată-te preotului și adu pentru curățarea ta cele poruncite de Moise ca mărturie pentru ei!” Însă el, ieșind, a început să proclame tuturor și să răspândească vestea, așa încât Isus nu mai putea să intre în cetate în văzul lumii, ci stătea afară, în locuri pustii. Și veneau la el de pretutindeni.”
 
Evanghelistul Marcu ne aduce în prim-plan un miracol al lui Isus: vindecarea unui lepros de suferința sa. A fi lepros însemnă pentru acel sărman nu doar să accepte boala, dureroasă, ci și respingerea comunității, stigmatizarea și viața trăită în izolare, în afara comunității. Astfel, vindecarea oferită de Isus conține multiple daruri: îndepărtarea suferinței fizice a bolii, îndepărtarea suferinței emoționale cauzate de singurătate, de viața trăită la limita subzistenței și de disprețul pe care îl simțea din partea celorlalți, precum și o nouă identitate, cu ajutorul căreia putea să se reintegreze în comunitate. Practic, Isus îi oferea o viață nouă, iar întâlnirea cu El era, pentru lepros, punctul zero al unei noi existențe. Nu putea să nu-și strige bucuria din toate forțele. Totuși, Isus i-a cerut să nu spună nimănui, pentru că scopul său nu era acela de a dobândi faima de vindecător, ci acela de a vindeca trupuri și suflete. Acțiunea sa vindecătoare nu este o trâmbițare a puterii sale supranaturale, ci un act de dragoste profundă, căci numai dragostea schimbă pe cineva integral.
Dar eu … am nevoie de vindecarea lui Isus? Ce aspecte din viața mea, din identitatea mea, au nevoie să fie atinse de puterea sa vindecătoare astfel încât eu însumi, prin relațiile mele, să mediez vindecarea Lui ?
”După ce am deschis rănile, este necesar să le curățăm de toată această otravă. Cum putem face acest lucru? Același mare Maestru care a trăit cu 2000 de ani în urmă ne-a oferit soluția: iertarea. Nu există nici o altă cale de a curăța rănile emoționale de otrava lor decât iertarea.” Don Miguel Ruiz

Exprimaţi-vă opinia