Consiliul Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări a elaborat un material auxiliar liturgico-pastoral pentru Duminica Cuvântului lui Dumnezeu, care se va celebra pe 23 ianuarie 2022. Textul este oferit şi în limba română sub coordonarea Oficiului pentru Pastoraţie Biblică al Diecezei de Iaşi, traducerea în limba română fiind realizată de pr. Corneliu Berea.

Materialul reprezintă un suport practic, ce poate veni în sprijinul parohiilor, comunităţilor, familiilor şi tuturor celor care doresc să celebreze într-un mod special această Duminică a Cuvântului lui Dumnezeu.

Fericit cel care ascultă Cuvântul lui Dumnezeu“, tema aleasă pentru această Duminică, luată din Evanghelia după Sfântul Luca 11,28, este, totodată, şi invitaţia pe care Biserica o reînnoieşte credincioşilor săi, aceea de a asculta, medita şi trăi Cuvântul lui Dumnezeu.

La începutul materialului sunt prezentate câteva indicaţii practice de pregătire a acestei duminici şi o propunere a unui ritual de întronizare a Cuvântului lui Dumnezeu. Evanghelia din a treia duminică a timpului de peste an este prezentată pentru diferite contexte; mai întâi, printr-o lectio divina celebrată în comunitate, apoi, ca lectio divina în familie şi, nu în ultimul rând, în rugăciunea personală. Vocea Părinţilor Bisericii şi a papilor vine să îmbogăţească mesajul textelor biblice propuse pentru această duminică.

În prezentul material se oferă şi o frumoasă prezentare cu privire la slujirea lectorului. Fundamentele biblico-teologice vin să întărească faptul că această slujire îşi are rădăcinile în planul de iubire al Tatălui pentru mântuirea oamenilor, care prin Fiul său a încredinţat Bisericii datoria de a proclama Evanghelia la toată făptura (cf. Mc 16,15).

Importanţa pe care Cuvântul lui Dumnezeu o are în viaţa familiei, în promovarea binelui comun, în alegerea stilului de viaţă, în drumul cotidian, în hrănirea speranţei noastre, sunt câteva aspecte prezentate în material, care arată frumuseţea acestui Cuvânt şi întâietatea care i se cuvine în viaţa creştinului.

La sfârşitul materialului este prezentată legătura vitală dintre cateheză şi Cuvântul lui Dumnezeu, amintind importanţa formării biblice a cateheţilor (cf. DC 143-144). Totodată, în încheiere, ne este prezentat şi logoul caracteristic acestei duminici, care reprezintă o scenă cunoscută, aceea a drumului spre Emaus (cf. Lc 24,13-35).

Materialul poate fi accesat în limba română pe site-ul Consiliului Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări: www.pcpne.va (pdf).

Sr. Iuliana Neculai
Oficiul pentru Pastoraţie Biblică – Iaşi

Exprimaţi-vă opinia