Meditația zilei

Publicatla 22 December 2021
Miercuri, 22 Decembrie 2021
 
„(Aleluia) O, rege al neamurilor, dorit de toate popoarele, piatra din capul unghiului care le unești pe toate, vino și mântuiește-l pe omul pe care l-ai plămădit din țărână! (Aleluia)”
 
Magnificat. De multe ori am auzit imnul de laudă și mulțumire al Mariei încât pe bună dreptate că îl știm pe de rost. Cu toate acestea, involuntar, întâmpinăm dificultăți atunci când vrem să trecem de la “a auzi” la “a asculta”, dar mai ales la “a medita”. Putem spune că această rugăciune stârnită de Duhul Sfânt în inima Mariei este ca și un examen de conștiință ce ne poate ajuta să conștientizăm sărbătoarea Nașterii Domnului.
 
Examen de conștiință.
Care sunt motivele pentru care și sufletul meu trebuie să-l preamărească pe Domnul? Când tresaltă duhul meu de bucurie în Domnul? Ce lucruri mari a făcut Cel Atotputernic pentru mine? Cum își arată Dumnezeu milostivirea Sa? Cu ce bunuri m-A copleșit atunci când am fost flămând(ă)? Cum m-A sprijinit Domnul?
 
Rugăciune
1 Dumnezeule, dăruieşte regelui judecăţile tale
şi înzestrează-l pe fiul regelui cu dreptatea ta!
2 Și el va judeca poporul tău cu dreptate
şi pe săracii tăi cu judecată.
3 Munţii să aducă pacea pentru popor
şi dealurile, dreptatea.
4 El va face judecată celor săraci din popor
şi-i va mântui pe fiii sărmanilor,
dar îl va zdrobi pe asupritor.
5 Ei se vor teme de tine cât soarele şi luna,
din generaţie în generaţie.
6 Va coborî ca ploaia pe iarbă
şi ca ropotul ce udă pământul.
7 În zilele lui, va înflori dreptatea
şi multă pace până când va fi luna.
8 El va domni de la o mare la alta
şi de la Râu până la marginile pământului.
9 În faţa lui se vor pleca locuitorii pustiului,
iar vrăjmaşii lui vor linge ţărâna.
10 Regii din Tarşíş şi ai insulelor vor oferi daruri,
regii din Séba şi din Sába vor aduce tribut.
11 Toţi regii se vor prosterna înaintea lui,
toate popoarele îl vor sluji.
12 El îl va elibera pe săracul care strigă
şi pe sărmanul care nu are ajutor.
13 Va avea milă de cel sărac şi de cel sărman
şi va mântui sufletele sărmanilor.
14 Va răscumpăra sufletele lor de oprimare şi violenţă
şi sângele lor va fi preţios înaintea lui.
15 Va trăi şi i se va da din aurul din Séba.
Se vor ruga pentru el întotdeauna;
toată ziua îl vor binecuvânta.
16 Va fi belşug de grâne pe pământ, vor undui pe culmile munţilor;
roadele sale vor fi ca Libánul
şi vor înflori din cetate ca iarba pământului.
17 Numele lui să fie [binecuvântat] în veci,
cât va fi soarele să dăinuiască numele lui.
În el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului
şi toate neamurile îl vor preamări.
18 Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu, Dumnezeul lui Israél,
singurul care săvârşeşte minuni!
19 Binecuvântat să fie în veci numele său glorios,
tot pământul să se umple de gloria lui! Amin! Amin! (Ps 72)

Exprimaţi-vă opinia