Editura “Pauline”: Ghid în trăirea vieţii sacramentale, de pr. Lucian Dîncă

Editura “Pauline” anunţă apariţia cărţii Ghid în trăirea vieţii sacramentale, de pr. Lucian Dîncă. Cartea poate fi cumpărată inclusiv din Librăria “Presa Bună”, dar şi din celelalte librării partenere din ţară.

În cartea sa, Ghid în trăirea vieţii sacramentale, pr. Lucian Dîncă ne aminteşte că scopul sacramentelor în viaţa Bisericii este de a-l conduce pe om, încă de pe acest pământ, la comuniunea cu Dumnezeu, Creatorul său. De aceea, sacramentele nu sunt doar noţiuni sau rituri, ci evenimente de trăit.

Sacramentele pot fi considerate drept legăminte de iubire în care iniţiativa şi fidelitatea îi aparţin lui Dumnezeu. În istoria biblică observăm că Dumnezeu îşi reînnoieşte legământul şi intră în relaţie cu omul folosindu-se de elemente aflate la îndemâna omului. Trăirea sacramentelor în Biserică este construită pe acelaşi principiu. Semnele văzute, specifice fiecărui sacrament în parte, sunt elemente de bază din lumea noastră materială: apa pentru Botez, crismă pentru mir, impunerea mâinilor pentru Reconciliere, pâine şi vin pentru Euharistie, alianţele pentru Căsătorie, uleiul sfinţit pentru Maslu, stola-patena-potirul pentru Preoţie. Prin aceste semne vizibile, creştinii primesc harurile nevăzute specifice fiecărui sacrament în parte: fii ai lui Dumnezeu la Botez, temple ale Duhului Sfânt la Mir, reînnoiţi sufleteşte prin Reconciliere, întăriţi trupeşte şi sufleteşte în faţa suferinţei prin Maslu, hrăniţi cu pâinea dătătoare de viaţă veşnică în Euharistie, uniţi într-un singur trup prin Căsătorie, făptuitori in persona Christi (în persoana lui Cristos) prin Preoţie. Toate aceste trăiri îl au în centru pe Cristos, cel care a instituit şi care continuă să celebreze sacramentele în Biserică, trupul său mistic.

Reflecţiile din această carte doresc să ne ajute să implementăm o trăire mai profundă, mai spirituală a sacramentelor în Biserică, îmbrăcaţi fiind în Cristos din momentul Botezului, trăind în Cristos de-a lungul vieţii creştine şi având ca scop ultim al vieţii comuniunea desăvârşită cu Cristos.

Pr. Lucian ne ajută să reflectăm despre fiecare sacrament în parte, despre simbolurile, riturile şi semnele specifice sacramentelor. Catehezele propuse aici, sub formă de învăţături spirituale, sunt structurate în trei părţi pentru fiecare sacrament: fundamente biblice, mărturii patristice şi meditaţii spirituale pentru a trăi astăzi ca discipoli ai lui Cristos.

Aceste reflecţii se doresc a fi ca un îndrumător în trăirea vieţii sacramentale în Biserică pentru a ne bucura de roadele spirituale, de folos sufletului şi trupului, în urmarea lui Cristos.

Sr. Paula Burcă, FSP

Exprimaţi-vă opinia