Meditația zilei

Publicatla 4 June 2021

Vineri, 4 Iunie 2021

Marcu 12, 35-37: În acel timp, luând cuvântul, Isus a spus învăţând în templu: “Cum spun cărturarii că Cristos este Fiul lui David? David însuşi a spus, inspirat de Duhul Sfânt: «Domnul a spus Domnului meu, aşază-te la dreapta mea până când voi pune pe duşmanii tăi sub picioarele tale!» Deci însuşi David îl numeşte Domn; atunci, cum îi este fiu?” Şi mulţimea numeroasă îl asculta cu plăcere.

Care este sensul acestui text? Acum Isus este cel care începe să pună întrebări despre doctrina cărturarilor, privind descendența lui Hristos, dar nimeni nu îndrăznește să răspundă. Israel, începând din Vechiul Testament, aștepta un descendent al lui David ca Mesia, care ar fi trebuit să înființeze un regat puternic și durabil.Isus pune la îndoială această interpretare a cărturarilor, citându-l pe însuși regele David, care vorbește despre venirea lui Hristos, dar nu ca fiu al său. Așadar, al cui fiu este Mesia? Și, prin urmare, cum va fi regatul său?

Isus vrea să dea un răspuns despre originea lui Hristos, afirmând că este Mesia așteptat.Dincolo de această explicație, pe care o datora mulțimii, se observă un detaliu frumos despre umanitatea lui Isus: El este o persoană pe care e frumos să o asculți, poate din cauza cuvintelor , a privirii sau a gesturilor sale, precumși a felului său de a se purta.

Cum ți-L imaginezi pe Isus, vorbind mulțimilor? Care ar fi gesturile și privirile sale?

Rugăciune

Doamne, dă-mi harul de a privi totul cu ochi noi, de a discerne și deosebi spiritele care mă ajută să înțeleg semnele timpului, de a savura lucrurile care vin de la tine și de a le da mai departe și altora. Dă-mi claritatea înțelegerii pe care i-ai dat-o lui Ignațiu.Pedro Arrupe SJ

39391 Comment7 SharesLikeCommentShare

Exprimaţi-vă opinia