Meditația zilei

Publicatla 3 June 2021

Joi, 3 iunie 2021

TRUPUL ŞI SÂNGELE DOMNULUI

In 6, 51: „În acel timp, Isus le-a zis iudeilor: «Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi în veci, iar pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pentru viaţa lumii»”.

Isus ne oferă trupul și sângele Său ca hrană, iar odată cu acestea ne promite plinătatea vieții. Prin Sfânta Împărtășanie intrăm în comuniune cu Isus Cristos, asemenea viței cu mlădițele, iar Euharistia sfințește tot ce atinge în noi.
Cât de des mă apropii de Sfânta Euharistie și cu ce sentimente?


Rugăciune Te rugăm,Doamne,să-i dăruiești cu bunătateBisericii taleunitatea și pacea,pe care le semnifică,în chip tainic,darurile oferite pe altar. Amin!

Exprimaţi-vă opinia