Mons. Luis Ladaria Ferrer

12.05.2021, Vatican (Catholica) – Dialog, atenție, înțelegere, unitate. Sunt liniile directoare spre care Congregația pentru Doctrina Credinței îi îndeamnă pe Episcopii din Statele Unite să procedeze pentru discuțiile lor asupra formulării unei politici naționale „pentru a înfrunta situația catolicilor aflați în funcții publice care susțin legislația care permite avortul, eutanasia sau alte rele morale”. Dicasterul a trimis o scrisoare, semnată de Cardinalul prefect Luis Francisco Ladaria, președintelui Conferinței Episcopale Nord-Americane (USCCB), José Horacio Gomez, în care afirmă că orice discuție despre temă „ar trebui să fie contextualizată în cadrul mai amplu al demnității de a primi Împărtășania din partea tuturor credincioșilor, și nu din partea unei singure categorii de catolici, reflectând obligația lor de a conforma propria viață cu întreaga evanghelie a lui Isus Cristos în timp ce se pregătesc să primească Sacramentul”. „Ar fi derutant”, scrie Cardinalul în scrisoare, „dacă o astfel de declarație ar da impresia că avortul și eutanasia constituie singure unicele probleme grave ale învățăturii morale și sociale catolice care cer intervenția Bisericii.”

Scrisoarea Cardinalului Ladaria este datată la 7 mai 2021 și vine ca răspuns la o scrisoare trimisă la rândul său de Mons. Gomez, la 30 martie, pentru a informa Congregația pentru Doctrina Credinței că Episcopii din SUA se pregăteau să elaboreze un astfel de document, ca urmare a unor polemici referitoare la noul președinte al Statelor Unite, Joe Biden, și sprijinul său pentru politici pro-choice. Cardinalul mulțumește pentru informarea primită și, mai ales, pentru intenția din partea președintelui episcopatului de a trimite schița documentului „pentru o revizuire informală înainte de prezentarea sa corpului Episcopilor pentru vot”. După aceea, Cardinalul răspunde la cererea ca Dicasterul să pună la dispoziție o copie a scrisorii trimise în 2004 de fostul Cardinal prefect, Joseph Ratzinger, fostului Cardinal Theodore McCarrick despre aceleași teme. Documentul semnat de Ratzinger era „sub forma unei scrisori private adresate Episcopilor” și viitorul Pontif a stabilit că „aceste principii nu erau destinate publicării”; de aceea, explică Mons. Ladaria, Congregația pentru Doctrina Credinței va continua să respecte această dorință.

În același timp, Cardinalul recunoaște că principiile conținute în scrisoare pot să fie de ajutor pentru Episcopi în redactarea documentului lor, însă ele „ar trebui să fie discutate numai în contextul Notei doctrinale autoritare” din 2002, cu titlul „Despre unele probleme referitoare la participarea catolicilor la viața politică”. Text care precede „comunicarea personală” a Cardinalului Ratzinger.

De fapt, se amintește în scrisoarea Cardinalului Ladaria că problema despre politicienii catolici „care susțineau așa-numitul «dreptul de a alege» avortul” a apărut în timpul vizitelor ad limina ale Episcopilor din SUA în 2004. „Când Nota doctrinară a fost discutată în timpul acestor vizite ad limina”, scrie Cardinalul, „era clar că exista o lipsă de acord cu privire la problema comuniunii între Episcopi. În acel timp, dezvoltarea unei politici naționale nu era în considerație, iar Cardinalul Ratzinger a oferit principii generale despre primirea demnă a Sfintei Împărtășanii cu scopul de a-i asista pe ordinarii locali din Statele Unite în raporturile lor cu politicienii catolici pro-choice în jurisdicțiile lor”. Deci, afirmă prefectul, comunicarea Cardinalului Ratzinger „furnizează învățătura magisteriului despre fundamentul teologic pentru orice inițiativă referitoare la problema primirii demne a Sfintei Împărtășanii”.

Aceeași problema a reapărut, după cincisprezece ani, în timpul seriei de vizite ad limina făcute de Episcopii din Statele Unite la Papa Francisc. Cu acea ocazie, se evidențiază în scrisoare, Congregația a sfătuit „să se întreprindă un dialog între Episcopi pentru a proteja unitatea Conferinței Episcopale în fața dezacordurilor cu privire la această temă controversată”. „Formularea unei politici naționale” a fost sugerată atunci numai în cazul în care ea ar fi putut „să îi ajute pe Episcopi să mențină unitatea”. De fapt, CDC avertizează cu privire la riscul ca „această politică, dată fiind natura ei potențial controversată”, ar putea să aibă efectul opus și să devină „mai degrabă o sursă de discordie decât de unitate în cadrul episcopatului și al celei mai mari Biserici din Statele Unite”.

Unitatea Bisericii este obiectivul principal. De aceea sugestia Dicasterului este aceeași de atunci: a dialoga. Un dialog care trebuie format și făcut „în două faze”, mai întâi între Episcopii înșiși, și după aceea între Episcopi și politicienii catolici pro-choice în jurisdicțiile lor. Între Episcopi, „în așa fel încât ei să poată concorda drept Conferință că sprijinul dat legislației pro-choice nu este compatibil cu învățătura catolică”, în lumina deja menționatei Note doctrinare, care afirmă că creștinii sunt chemați „să nu fie de acord cu o concepție despre pluralism în cheie de relativism moral, nocivă pentru însăși viața democratică, viață care are nevoie de fundamente adevărate și solide, adică, de principii etice care prin natura lor și prin rolul lor de fundament al vieții sociale nu sunt «negociabile»”. Episcopii, scrie Ladaria, ar trebui să afirme ca o Conferință că „aceia care sunt direct implicați în organele legislative au obligația gravă și clară de a se opune oricărei legi care atacă viața umană”.

Ajungând la acest „acord”, se trece la faza a doua, adică la un colocviu direct cu ordinarii locali care, la rândul lor, ar trebui, în cadrul propriilor jurisdicții, să ajungă la acei politicieni și să dialogheze cu acei politicieni care adoptă poziții pro-choice, în așa fel încât „să înțeleagă natura pozițiilor lor și înțelegerea învățăturii catolice din partea lor”. Odată încheiate aceste două faze de dialog „amplu și senin”, episcopatul catolic din SUA s-ar afla „în fața misiunii dificile de a discerne cel mai bun mod pentru Biserica din Statele Unite să mărturisească responsabilitatea morală gravă a funcționarilor publici catolici de a proteja viața umană în toate fazele sale”. Apoi, dacă s-ar decide să se formuleze o politică națională despre primirea Împărtășaniei, această declarație – recomandă CDC – ar trebui „să exprime un adevărat consens al Episcopilor cu privire la această problemă”, dat fiind că orice dispoziție despre temă „respectă drepturile fiecărui ordinariu în Dieceza sa și prerogativele Sfântului Scaun”. De aici invitația de a face „orice efort” pentru a dialoga cu Conferințele Episcopale din alte țări „pentru că această politică este formulată atât pentru a învăța unii de la alții, cât și pentru a proteja unitatea în Biserica universală”. (material Vatican News, tradus de pr. Mihai Pătrașcu pentru Ercis.ro)

Sursa: Ercis.ro

Exprimaţi-vă opinia