CALEA UCENICULUI (37)

Publicatla 26 April 2021

Meditație săptămânală în fiecare joi, ora 19.30 la Claudianum, Aleea Zânelor 9A 

CUM DE ESTE SCRIS DESPRE FIUL OMULUI CĂ VA PĂTIMI MULTE? (Mc 9, 11-13)

11Şi îl întrebau, spunând: „De ce spun cărturarii că trebuie să vină mai întâi Ilie?”

12El le-a zis: „Într-adevăr, întâi va veni Ilie şi va restabili toate. Dar cum de este scris despre Fiul Omului că va suferi multe şi va fi dispreţuit?

13Însă eu vă spun că Ilie a şi venit şi au făcut cu el ceea ce au vrut, aşa cum este scris despre el”.

  1. Mesajul în context

Cum de este scris despre Fiul Omului că va pătimi multe?”Cu această referire la patimă, Isus răspunde ucenicilor care nu înţeleg ce înseamnă învierea. Ştiu că ea este împlinirea tuturor promisiunilor lui Dumnezeu (Ez 37, 1-14) şi că potrivit profetului Malahia (3,23 urm.) trebuie să vină mai întâi Ilie pentru a converti inima părinţilor către copii, ca să le transmită Cuvântul, şi a copiilor către părinţi, ca să-l asculte. Isus spune că Ilie a venit deja în persoana lui Ioan Botezătorul, a cărui viaţă este profeţia aceleia a Fiului Omului. Cel care vrea să înţeleagă învierea sa, trebuie mai întâi să pătrundă în misterul pătimirii sale.

Acest dialog conţine sâmburele unei teologii a istoriei, al cărei punct de sosire este învierea şi a cărei enigmă fundamentală este suferinţa celui drept înfrânt.

Dar, ceea ce pentru noi este problemă, pentru Isus e soluţie: răul îl învinge cel care nu-l săvârşeşte şi-l poartă asupra sa pe nedrept, asemenea lui.

Aici, ucenicii intră într-o dispută cu privire la problemele tocmai dezbătute. Poate părea straniu ca nişte pescari să devină peste noapte teologi; dar, cel care nu înţelege (vv. 6.10) descoperă în sine chemarea de a face teologie. Şi, la fel ca toţi ceilalţi, în loc să cugete asupra realităţii, el redă punctele altora de vedere, care comentează ce au spus alţii despre ceva. Şi asta chiar dacă, de puţin timp, au văzut cu ochii lor realitatea cea mai mare care îi este dată omului să o contemple!

Era o opinie curentă în epocă, subliniată de ultimele cuvinte ale profetului Malahia, că înainte de ziua Domnului o să vină Ilie ca să pregătească o convertire generală la Domnul. Dar, când va veni această zi a Domnului, care marchează începutul Împărăţiei sale?

Începutul evangheliei îl identifică pe Ilie cu Ioan Botezătorul (1,2 = Mal 3,1); iar primele cuvinte ale lui Isus vestesc că Împărăţia a sosit deja (1,15). Aşadar, nu trebuie aşteptat nimic altceva, ci trebuie citit prezentul, care este pus sub semnul suferinţei Fiului Omului. Astfel, fiecare clipă devine momentul potrivit pentru a ne converti la El şi pentru a-l asculta. Numai cu această condiţie poate fi înţeles misterul învierii, a cărei anticipare este schimbarea la faţă.

Isus îşi anunţă din nou pătimirea fără de care nu se poate intra în gloria la care suntem destinaţi. Misterul Fiului Omului, prefigurat de Ilie şi de Ioan, este ceea ce ucenicii nu primesc, pentru că este acela al dreptului suferind. Ceea ce aşteptăm e deja aici, dar nu vrem să-l recunoaştem.

Ucenicul este chemat să înţeleagă ce înseamnă să stea „cu Isus singur” şi să-l urmeze în drumul său spre Ierusalim. Crucea nu se risipeşte ca un coşmar la lumina dimineţii de paşti. În mod constant prezentă în istoria noastră, ea este cheia de intrare în înviere. Ilie şi Ioan, respectiv primul şi ultimul dintre profeţi, sunt nu numai profeţia Fiului Omului, ci a fiecărui om care vine după el.

Exprimaţi-vă opinia