11.04.2021, Vatican (Catholica) – La fiecare Liturghie adorăm și sărutăm Trupul rănit și înviat al lui Cristos în Euharistie, un canal al milostivirii Sale, a spus Papa Francisc în Duminica Divinei Milostiviri. Celebrând Liturghia la biserica Santo Spirito din Sassia, pe 11 aprilie, Sfântul Părinte a reflectat asupra aparițiilor lui Isus în fața discipolilor Săi, între înviere și înălțare, explicând că discipolii au primit milostivirea lui Isus Cristos prin darurile păcii, iertării și al rănilor.

„Rănile sunt canale deschise între El și noi, care revarsă milostivire peste mizeriile noastre”, a spus Pontiful. „Rănile sunt căile pe care Dumnezeu ni le-a deschis larg pentru ca noi să intrăm în duioșia Sa și să atingem cu mâna cine este El. Și să nu ne mai îndoim de milostivirea Sa. Adorând, sărutând rănile Sale descoperim că orice slăbiciune a noastră este primită în duioșia Sa. Așa se întâmplă la fiecare Liturghie, unde Isus ne oferă Trupul Său rănit și înviat: îl atingem și El atinge viețile noastre. Și face să coboare cerul în noi. Rănile Sale luminoase rup întunericul pe care îl purtăm înlăuntrul nostru. Și noi, ca și Toma, îl găsim pe Dumnezeu, îl descoperim intim și apropiat, și înduioșați îi spunem: ‘Domnul meu și Dumnezeul meu!’ Și totul se naște de aici, din harul de a fi milostiviți.”

Papa Francisc a celebrat Liturghia în Duminica Divinei Milostiviri împreună cu mai mulți preoți care au fost desemnați „Misionari ai Milostivirii” în timpul Anului Jubiliar al Milostivirii din 2016. Aproximativ 80 de persoane au fost invitate să asiste la Liturghia Papei, inclusiv un grup de deținuți din trei închisori din Roma: Regina Caeli, Rebibbia și Casal del Marmo. Au fost prezente și asistente de la Spitalul Santo Spirito din Sassia, din apropiere, precum și persoane cu dizabilități, o familie de migranți din Argentina și tineri refugiați din Siria, Nigeria și Egipt. Surori religioase dintre Surorile Ospitaliere ale Milostivirii și voluntari de la Protecția Civilă au participat de asemenea la Liturghie. „Vă adresez un salut special vouă, celor prezenți aici în biserica Santo Spirito din Sassia, Sanctuarul Milostivirii Divine”, a spus Papa la sfârșitul Liturghiei. „Reprezentați câteva dintre situațiile în care milostivirea este făcută tangibilă; devine apropiere, slujire, grijă pentru cei aflați în dificultate”, a spus el. „Sper că veți simți întotdeauna că vi s-a acordat milostivire, pentru a fi milostivi față de ceilalți la rândul vostru.”

Înainte de a recita Regina Caeli, Papa Francisc a spus: „Fecioara Maria, Maica Milostivirii, să obțină acest har pentru noi toți”. După aceea, a salutat fiecare persoană înainte de a se întoarce la Vatican. Situată mai jos de Bazilica San Pietro, biserica Santo Spirito din Sassia este Sanctuarul oficial al Romei dedicat milostivirii. Construit inițial ca o capelă de spital, biserica din secolul al XVI-lea a fost transformată într-un centru al spiritualității Divinei Milostiviri la cererea Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea, în 1994. Într-o capelă laterală, biserica are o copie mare a picturii Divinei Milostiviri, precum și relicvele Sf. Faustina Kowalska și ale Sf. Papă Ioan Paul al II-lea. În predica sa de astăzi, Papa Francisc a spus că, fiind iertați de Dumnezeu în milostivirea Sa abundentă, trebuie să arătăm aceeași milostivire celorlalți.

Sursa: Catholic News Agency

Exprimaţi-vă opinia