Meditația zilei

Publicatla 26 March 2021

Vineri, 26 Martie 2021

Matei 10, 34-36: Isus le-a zis: “Oare nu este scris în Legea voastră: «Eu am zis: sunteţi dumnezei?»

Dacă i-a numit «dumnezei» pe cei către care a fost cuvântul lui Dumnezeu – şi Scriptura nu poate fi desfiinţată – aceluia pe care Tatăl l-a sfinţit şi l-a trimis în lume voi îi spuneţi: «Spui blasfemii» pentru că am zis: «Sunt Fiul lui Dumnezeu»? Suntem dumnezei. Isus aici vorbește fără menajamente. Folosindu-se de cuvintele Psalmului 82, el ne spune că sunt dumnezei și fii ai lui Dumnezeu toți cei care primesc cuvântul lui Dumnezeu. Într-un fel, ne invită să trezim – printr-o întâlnire cu El – acel fragment al adevărului, al divinității, pe care cu toții îl avem în inima noastră. Aici nu e vorba de a ne idolatriza, de a ne gândi că suntem niște zei care au în mâinile lor orice putere.

E mult mai mult decât atât. Aici ar fi interesantă o comparație cu zeii Greciei antice. Ei, până la urmă, erau super-oameni, oameni ca toți ceilalți, dar cu câteva puteri. Putem să ne gândim la Zeus, la Atena, la Afrodite. Miturile antice sunt povești frumoase și, oricum, ne ajută să înțelegem ceva despre viața noastră. Dar erau fericiți acești zei? Miturile antice ne vorbesc tot timpul despre lipsurile lor, despre sclavia lor, despre felul în care luptau cu toate forțele lor pentru a obține ceva, poate o plăcere, poate un pic de succes, care durează timp de o clipă. Și noi de multe ori, cu adevărat, vrem să fim mai aproape de zeii aceștia.

Dar este doar Dumnezeu cel viu, cel care ne eliberează de robia noastră. Prin El putem să fim cu adevărat oameni divini, nu zei umani. Și doar Isus este calea spre acea libertate a iubirii care ne apropie de Dumnezeu.

Suntem gata să-l primim pe El cu toată ființa noastră?

Rugăciune

Dumnezeu s-a ridicat în dumnezeiasca adunare,în mijlocul zeilor face judecată.„Până când veţi judeca nedreptşi veţi susţine cauza celor nelegiuiţi? Faceţi dreptate celui sărac şi orfanului,daţi dreptate celui umil şi celui sărman!Scăpaţi-l pe cel slab şi pe cel nevoiaşeliberaţi-i din mâna celor nelegiuiţi!”.Dar ei nu ştiu şi nici nu înţeleg, ci umblă în întuneric;se cutremură toate temeliile pământului.Eu am zis: „Voi sunteţi dumnezei!Toţi sunteţi fii ai Celui Preaînalt!”.Cu toate acestea, veţi muri ca toţi oamenii,veţi cădea ca toţi cei puternici.Ridică-te, Dumnezeule, judecă pământul,căci toate neamurile sunt moştenirea ta! Psalmul 82

Exprimaţi-vă opinia