Meditația zilei

Publicatla 8 March 2021

Luni 8 martie 2021

«Mulţi leproşi erau în Israel în zilele profetului Eliseu, dar niciunul dintre ei nu s-a curăţat,decât numai Naaman sirianul» (Lc 4, 27).

Isus s-a întors în Nazaretul copilăriei și al adolescenței sale. Nostalgia jocurilor, a caseicopilăriei sale, a prietenilor cu care a împărtășit viața de fiecare zi, vecinii săi, peisajele încântătoareale unei Galilei însorite, cu miros de grâu înspicat și cu o adiere soavă a vântului dinspre LaculGenezaret. De data asta Isus nu mai este un copil, ci un învățător, un Rabbi, cunoscut chiar și de cătreconsătenii săi.

Dar în pofida veștilor puternice despre activitatea sa, rămâne îndoiala celor care îlștiau de când era de-o șchioapă. Un om obișnuit între oameni la fel de obișnuiți: «Știm noi cineeste…», ar putea fi gândul unuia sau al altuia din mulțime.Mântuitorul Isus le vorbește celor adunați în sinagoga din Nazaret despre două minuni dinviața profetului Ilie și Eliseu, ai căror beneficiari au fost doi păgâni (văduva din Sarepta Sidonului șirespectiv sirianul Naaman): doi «outsideri», cercetați de milostivirea lui Dumnezeu înaintea celor«din perimetrul» credinței și al patriei.

Asta da, provocare…Lucrarea lui Dumnezeu îi privește pe toți oamenii, buni sau răi, sănătoși sau bolnavi, din periferie și de la centru, dintre «outsideri» sau dintre cei «ai casei».

Cum văd și cum primesc acest deziderat al Domnului? Ce legătură poate avea cu propria-mi viață?

Rugăciune: Ajută-mă Doamne să te recunosc în înfățișarea fraților mei și să umblu cu tine alături de ei, pentru a putea să fim primiți într-o zi în Împărăția ta, la ospățul cel fără sfârșit. Amin.

23231 Comment6 SharesLikeCommentShare

Exprimaţi-vă opinia