Meditația zilei

Publicatla 17 February 2021

Miercuri, 17 februarie

Miercurea cenușii, „Sfâşiaţi-vă inimile, nu hainele, şi întoarceţi-vă la Domnul Dumnezeul vostru! Căci el este milostiv şi îndurător, încet la mânie şi plin de bunătate şi iartă răul. Cine ştie, poate se va întoarce şi va ierta? şi va lăsa după el o binecuvântare, ofrandă şi libaţie pentru Domnul Dumnezeul vostru.” ( Ioel, 13-14)

Astăzi, Biserica ne invită la o zi de post și abstinență integrată în Miercurea Cenușii. Cenușa, ca simbol al pocăinței, este cea care semnifică părerea de rău pentru greșelile noastre, și propunerea de a ne lăsa conduși de Spiritul Sfânt pentru a renaște la o viața nouă în Cristos. Prin post, întreaga noastră ființă se „detoxifică”, iar această purificare se reflectă pe toate planurile, atât pe plan fizic, cât și mental și sufletesc.

Astfel, acum este momentul potrivit de a ne curăța ființa de orice este impur, pentru ca inima noastră să devină cât mai curată. Gândurile negative să fie transformate în gânduri pozitive, generoase și calde, cuvintele noastre tăioase și aspre să le transformăm în vorbe care mângâie și alină, iar trăirile și emoțiile noastre să fie atât de înalte încât să se contopească cu Iubirea eternă.

Rugăciune

O, Dumnezeule, ce vei face ca să cucereștiduritatea înfricoșătoare a inimii noastre?Doamne, trebuie să ne dai inimi noi,inimi blânde, inimi sensibile,pentru a înlocui inimile din marmură și bronz.

Exprimaţi-vă opinia