CALEA UCENICULUI (21)

Publicatla 4 January 2021

BUNAVESTIRE LA MĂNĂSTIRE
CALEA UCENICULUI

 

21. NU ÎNȚELEGEȚI ACEASTĂ PARABOLĂ?

      CUM VEȚI ÎNȚELEGE ATUNCI TOATE PARABOLELE? (Mc 4,13-20)

13Apoi le-a spus: „Nu înțelegeți această parabolă? Cum veți înțelege atunci toate parabolele? 14Semănătorul seamănă cuvântul. 15Aceștia sunt cei care sunt de-a lungul drumului unde se seamănă cuvântul: când îl ascultă, vine imediat Satana și ia cuvântul semănat în ei. 16Cei semănați pe loc pietros sunt aceia care, când ascultă cuvântul, îl primesc îndată cu bucurie, 17dar nu au rădăcină în ei, ci sunt nestatornici. Dacă vine o suferință sau o persecuție din cauza cuvântului, se scandalizează îndată. 18Alții sunt cei semănați între spini. Aceștia sunt cei care au ascultat cuvântul, 19dar grijile acestei lumi, amăgirea bogățiilor și celelalte pofte intră și înăbușă cuvântul și rămâne fără rod. 20Apoi sunt cei care sunt semănați în pământ bun. Aceștia ascultă cuvântul, îl primesc și aduc rod: unul – treizeci, altul – șaizeci, altul – o sută”.

 

Contextul mesajului

,,Nu înțelegeți această parabolă: cum veți înțelege atunci toate parabolele?’’. Cuvântul său este spus aici și acum pentru acela care se lasă întrebat și întreabă, şi este dispus să se convertescă. Acest pasaj ne vorbește despre reacțiile negative care au loc în noi atunci când ascultăm Evanghelia. Este o actualizare exemplară pe care o face Biserica primitivă, aplicându-și sieși parabola lui Isus (vv. 3-9), după ce a auzit cum trebuie ascultată (vv. 10-12). Dacă avem clară succesiunea Cuvântului în inima noastră, atunci avem cheia pentru a intra în toate parabolele.

Sămânța care încolțește în dificultăți, crize și moarte (vv. 1-9), dincolo de viața lui Isus, ilustrează felul în care se dezvoltă cuvântul său în noi. Și noi suntem chemați să avem încredere în el, pentru că este puterea lui Dumnezeu: este sămânța lui, care germinează prin forța proprie aceeași viață divină a sa. Este indispensabil deci, ca să știm să demascăm acțiunea dușmanului care caută să ne împiedice fructul.

Opera lui de obstrucționism găsește în noi buni aliați. Intenția ,,bună’’ este prima care înstrăinându-ne în interesele noastre materiale, ne face impermeabili pentru tot ceea ce urmează. A doua este fragilitatea noastră datorită căreia suntem cuprinși de neîncredere. Aceasta nu lasă ca adevărul să pătrundă în noi decât în mod superficial. Într-o minimă dificultate, profundele noastre frici o iau înainte. Al treilea aliat al dușmanului este plăcerea, confundată cu bucuria, care tinde să ne anestezieze, sufocând în noi capacitatea de a înțelege.

Cuvântul, așa cum le întâlnește, dezlănțuie din noi aceste trei dificultăți, le înfruntă și le depășește, prin credință, speranță și respectiv iubire. Credința învinge minciuna; speranța ne învigorează inima cuprinsă de frică; iubirea ne face să trăim, trecând peste orice idolatrie care ne ucide. În acest fel sămânța poartă în noi plinătatea fructului ei, care este viața fiilor lui Dumnezeu.

Isus este Cuvântul lui Dumnezeu semănat în noi. Misterul Împărăției în istorie este deci acela al sămânței, care retrăiește în noi același eveniment de atunci.

Ucenicul înțelege misterul acestui cuvânt, care îi clarifică enigma existenței sale. Își cunoaște bine și propriile rezistențe. Ca și Isus și el nutrește încredere, conștient de propriile dificultăți, dar mai ales de puterea lui Dumnezeu.

 

Exercițiu

 

  1. Intru în rugăciune, așa cum s-a arătat în Introducere.
  2.  Mă reculeg luând aminte la locul descris: ca și înainte, Isus singur cu ai săi, dialogând ca să înțeleagă ce au ascultat de la El.
  3. Cer ceea ce vreau: o inimă frumoasă; fricile, greutățile, prigoanele și dorințele lumești să nu o facă impermeabilă, nestatornică și distrată față de Cuvântul Lui.
  4. Cercetez calitatea ascultării mele, comparându-mi inima cu diferitele feluri de pământ și văzând rezistențele pe care Cuvântul Lui trebuie să le învingă în mine. Iau în considerare fiecare cuvânt al pasajului.

 

 

 

Pasaje utile:

– Ps 107;

– Iac 1, 19-27;

– 1In 2,15 urm.

 


21

 

Exprimaţi-vă opinia