01.01.2021, Vatican (Catholica) – „Dorința mea este ca să domnească pacea în inima oamenilor și în familii; în locurile de muncă și de distracție; în comunități și în națiuni.” Astfel a spus Papa Francisc la primul moment de rugăciune „Îngerul Domnului” din noul an. Din motive de pandemie, rugăciunea a fost făcută din biblioteca Palatului Apostolic. Redăm alocuțiunea papală de după rugăciune, după traducerea făcută de pr. Mihai Pătrașcu pentru InfoSapientia.ro.

Iubiți frați și surori, bună ziua și An Nou fericit!

Începem noul an punându-ne sub privirea maternă și iubitoare a Preasfintei Maria, pe care liturgia de astăzi o celebrează ca Născătoare de Dumnezeu. Reluăm astfel drumul de-a lungul cărărilor timpului, încredințând angoasele noastre și chinurile noastre celei care poate totul. Maria ne privește cu duioșie maternă așa cum îl privea pe Fiul ei Isus. Și dacă noi privim ieslea [se întoarce spre ieslea pregătită în sală], vedem că Isus nu este în leagăn, și îmi spun alții că Sfânta Fecioară Maria a spus: „Mă lăsați să îl țin un pic în brațe pe acest copil al meu?” Și așa face Sfânta Fecioară Maria cu noi: vrea să ne țină în brațe, pentru a ne păzi așa cum l-a păzit și l-a iubit pe Fiul ei. Privirea asiguratoare și mângâietoare a Sfintei Fecioare este o încurajare de a face în așa fel încât acest timp, dăruit nouă de Domnul, să fie dedicat pentru creșterea noastră umană și spirituală, să fie timp pentru a aplana urile și dezbinările – există multe – să fie timp pentru a ne simți cu toții mai frați, să fie timp de a construi și nu de a distruge, îngrijindu-ne unii de alții și de creație. Un timp pentru a face să crească, un timp de pace.

Tocmai îngrijirii aproapelui și a creației îi este dedicată tema Zilei Mondiale a Păcii, pe care o celebrăm astăzi: Cultura îngrijirii ca o cale a păcii. Evenimentele dureroase care au marcat drumul omenirii în anul trecut, în special pandemia, ne învață cât este de necesar să ne interesăm de problemele celorlalți și să împărtășim preocupările lor. Această atitudine reprezintă drumul care conduce la pace, pentru că favorizează construirea unei societăți întemeiate pe raporturi de fraternitate. Fiecare dintre noi, bărbați și femei din acest timp, este chemat să realizeze pacea: fiecare dintre noi, să nu fim indiferenți față de acest lucru. Noi toți suntem chemați să realizăm pacea și să o realizăm în fiecare zi și în fiecare ambient al vieții, întinzând mâna spre fratele care are nevoie de un cuvânt de încurajare, de un gest de duioșie, de un ajutor solidar. Și aceasta pentru noi este o misiune dată de Dumnezeu. Domnul ne dă misiunea de a fi făcători de pace.

Și pacea se poate construi dacă vom începe să fim în pace cu noi înșine – în pace înăuntru, în inimă – și cu acela care este lângă noi, eliminând obstacolele care împiedică să ne îngrijim de cei care se află în nevoie și în lipsuri. Este vorba de a dezvolta o mentalitate și o cultură a „îngrijirii”, cu scopul de a înfrânge indiferența, de a înfrânge rebutarea și rivalitatea – indiferență, rebutare, rivalitate – care prevalează din păcate. A elimina aceste atitudini. Și astfel pacea nu este numai lipsă a războiului. Pacea nu este niciodată aseptică, nu, nu există pacea lui quirofano [spaniolă: „sală de operație”]. Pacea este în viață: nu este numai lipsă a războiului, ci este viață bogată de sens, structurată și trăită în realizarea personală și în împărtășirea fraternă cu alții. Atunci acea pace atât de râvnită și mereu pusă în pericol de violență, de egoism, de răutate, acea pace pusă în pericol devine posibilă și realizabilă dacă eu o iau ca misiune dată mie de Dumnezeu.

Fecioara Maria, care l-a născut pe „Principele păcii” (Is 9,6) și care îl alintă astfel, cu atâta duioșie, în brațele ei, să ne dobândească din cer binele prețios al păcii, care numai cu forțele umane nu se reușește să se urmărească în plinătate. Numai forțele umane nu sunt suficiente, pentru că pacea este înainte de toate dar, un dar al lui Dumnezeu; trebuie implorat cu rugăciune neîncetată, susținută de un dialog răbdător și respectuos, construită cu o colaborare deschisă la adevăr și la dreptate și mereu atentă la aspirațiile legitime ale persoanelor și ale popoarelor. Dorința mea este ca să domnească pacea în inima oamenilor și în familii; în locurile de muncă și de distracție; în comunități și în națiuni. În familii, în locurile de muncă, în națiuni: pace, pace. Și dacă ne gândim că astăzi viața este tulburată de războaie, de dușmănii, de atâtea lucruri care distrug… Vrem pace. Și aceasta este un dar.

În pragul acestui început, adresez tuturor urarea mea cordială de un an 2021 fericit și senin. Fiecare dintre noi să încerce să facă în așa fel încât să fie un an de solidaritate fraternă și de pace pentru toți; un an încărcat de așteptare încrezătoare și de speranțe, pe care le încredințăm ocrotirii Mariei, mama lui Dumnezeu și mama noastră.

Exprimaţi-vă opinia