Meditația zilei

Publicatla 15 December 2020

Marți, 15 decembrie 2020

„Când cei drepţi strigă, Domnul îi aude şi-i scapă din strâmtoarea lor.” (Ps 33,18)

Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a întrupat și s-a născut ca prunc umil, într-o iesle săracă, pentru a fi aproape de orice om care strigă către El. În așteptarea marii sărbători a venirii Sale pe pământ, inimile noastre, adeseori strâmtorate și împovărate, adeseori vulnerabile și îngrijorate, strigă: Maranatha! Vino, Doamne Isuse!

Fie ca această chemare, răsunând din adâncul sufletelor noastre, să ne deschidă inimile pentru a-L primi pe Fiul lui Dumnezeu, Cel care vine. Prin cuvinte simple și sincere, să-L chem, astăzi, pe Dumnezeu, în orice strâmtorare.

Rugăciune

Dintru adâncuri strig către tine, Doamne,Doamne, ascultă glasul meu!Pleacă-ţi urechea ta la glasul rugăciunii mele!Dacă te-ai uita la fărădelegi, Doamne,Doamne, cine ar mai putea să stea [în faţa ta]?La tine însă este iertareşi ne temem de tine. Eu nădăjduiesc în Domnul;sufletul meu speră în cuvântul său.Sufletul meu [îl aşteaptă] pe Domnulmai mult decât [aşteaptă] străjerii [ivirea] zorilor. [Mai mult] decât [aşteaptă] străjerii [ivirea] zorilor,să nădăjduiască Israél în Domnul,căci la Domnul este îndurare şi belşug de mântuire. El va mântui pe Israél de toate fărădelegile lui.(Ps 130)

Exprimaţi-vă opinia