Meditația zilei

Publicatla 1 December 2020

Marți, 1 decembrie 2020
„Te preamăresc pe tine, Tată, Domn al cerului şi al pământului, pentru că ai ascuns acestea celor înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit celor mici.” (Luca 10,21)

Dumnezeu li se descoperă celor mici și smeriți, căci inimile lor sunt dispuse să accepte cu uimire și credință misterul mântuirii. Relația intimă și profundă cu El are loc în străfundul inimii sincere, care se deschide cu generozitate în fața harului. Așteptarea lui Cristos, Dumnezeu întrupat într-un copilaș înfășat și culcat în iesle, să ne reamintească cât de mare este gingășia, tandrețea, milostivirea și iubirea Celui care a venit să ia asupra Sa păcatele lumii. Să ne reamintească simplitatea și bucuria cu care trebuie să Îi prezentăm, pentru a se naște, ieslea inimii noastre.

Îl rog pe Dumnezeu, astăzi, să-mi dea o inimă blândă și smerită, în care Fiul Său Preaiubit să se nască.

Rugăciune

Să fie pe placul supremei și divinei Bunătăți
să ne dea din belșug harul
ca mereu să cunoaștem sfânta Sa voință
și s-o împlinim în modul cel mai perfect. Amin.
[Sf. Ignațiu de Loyola]

Exprimaţi-vă opinia