CALEA UCENICULUI (16)

Publicatla 11 November 2020

BUNAVESTIRE LA MĂNĂSTIRE
CALEA UCENICULUI

 

16. O BARCĂ MICĂ PENTRU A NU FI STRIVIȚI DE MULȚIME (Mc 3,7-12)

7Isus a plecat împreună cu discipolii săi lângă mare și [îl urma] o mulțime numeroasă din Galileea. Chiar și din Iudeea, 8din Ierusalim, din Idumeea, de dincolo de Iordan și din jurul Tirului și Sidonului, o mare mulțime, care auzise câte a făcut, a venit la el. 9 Apoi, din cauza mulțimii, ca să nu-l strivească, el le-a spus discipolilor să-i pregătească o barcă. 10Deoarece vindecase pe mulți, toți cei care aveau vreo suferință se îmbulzeau ca să-l atingă.11Iar duhurile necurate, când îl vedeau, cădeau în fața lui și strigau: „Tu ești Fiul lui Dumnezeu!” 12Dar el le poruncea cu asprime să nu-l facă cunoscut.

 

 

Contextul mesajului

 

,,O barcă mică pentru a nu fi striviți de mulțime’’: este rugămintea pe care o adresează Isus ucenicilor săi. Se naște astfel o delimitare între mulțimea care îl strivește și aceia care îl ating și sunt vindecați. Este vorba de un spațiu bine precizat – și mic! – dar deschis pentru toți. Este instituţia Bisericii, comunitatea acelora care îl urmează pentru a fi cu el și pentru a forma noua sa familie. În interiorul acesteia vor fi aleși cei Doisprezece, ca și coloană a noului edificiu.

 

Secțiunea precedentă (1,16 – 3,6) era o prezentare globală a misterului său care se va încheia cu vestirea patimii sale. Această secțiune, care ține de aici până la refuzul din Nazaret (3,7-6,6), se deschide cu o prevestire a paștelui: ,,retragerea’’. Așa cum din pom răsare fructul, tot la fel din cruce răsare Biserica. Pierderea lui devine salvare pentru mulțimi (Is 53). Plecării lui îi corespunde un exod al maselor atrase de el în pustiu; le va vorbi la inimă și va face din ele poporul său (cf. Os 2,16). Acum, în falimentul său, atinge toate punctele cardinale. Dacă acțiunea lui a fost parțială, patima lui este universală. Mulțimile aleargă spre el din toate orizonturile îndepărtate;  este anticiparea rusaliilor, când, după ,,retragerea’’ lui va trimite pe Duhul său.

 

Se schimbă și tipul activității sale. Acum se poate vorbi de o învățătură propusă cu grijă aceluia care a ascultat-o deja, pentru ca cine are urechi de auzit să audă (4,23). În felul acesta Domnul își începe Biserica sa, educând-o la ascultarea Cuvântului care o unește cu el și o introduce în familia lui (cap. 3).

 

Acest text este o sinteză a mai multor fapte, care servește ca și tranziție și legătură între diferite pasaje. Aceste rezumate sunt foarte utile pentru a înțelege Evanghelia. În ele, autorul inspirat, alegând prin libera asociere lucrurile, cum și unde trebuie spuse, descoperă propriile intenții teologice. Aici, Marcu ne învață logica Evangheliei: moartea lui Isus nu poate fi considerată sfârșitul a toate, ci realizarea mântuirii pentru toți (v. 7 – 8). Face aluzie la originea și natura Bisericii: se naște din cruce și este o barcă mică (v. 9). Vorbește despre contactul cu Isus ca o vindecare de rău (v. 10) și despre o luptă contra tentației de succes. Înainte de cruce, Domnul vrea o revelație secretă.

 

Isus este ca și sămânța: moare și aduce rod mult (In 12,24). El este mielul care, pentru că este ucis, devine păstorul turmei (6,34; 14,27). Prin ,,retragerea’’ sa formează noul popor de frați.

Ucenicul începe acum să întrevadă ce este Biserica. Ea se naște după deschiderea mâinii care permite să fie primit darul lui Isus. Dintr-o mulțime informă se cioplește o ,,bărcuță’’ în care el nu este strivit: în ea va putea fi vestit Cuvântul și realizată traversarea de la mare în pustiu: prin mâna vindecată darurile trec de la Fiul omului la fiii oamenilor, frații săi.

 

Exercițiu

 

1. Intru în rugăciune, așa cum s-a arătat în Introducere.

2. Mă reculeg luând aminte la locul descris: un loc pustiu, lângă Lacul Galileii.

3. Cer ceea ce vreau: să fiu printre cei care-l urmează și-l ating pe Isus, dar nu printre cei care-l strivesc.

4. Trăgând folos, văd, ascult și-i privesc pe Isus, pe ucenici, mulțimile de necăjiți, de diferite limbi și neamuri, duhurile rele: cine sunt, ce spun, ce fac.

 

 

De notat:

a se retrage a strivi
mare a atinge
a urma Fiul lui Dumnezeu
mulțimea amenința
mica barcă

 

 

 

Pasaje utile:

  • Fil 2, 6-11;
  • Gen 6, 13-22.

 ————————————————————-

16

Exprimaţi-vă opinia