Meditația zilei

Publicatla 10 November 2020

Marți, 10 noiembrie 2020
„Îndeamnă-i pe cei mai tineri să fie înţelepţi, prezentându-te pe tine însuţi, în toate, exemplu de fapte bune, în învăţătură nealterată, demnitate, cuvânt sănătos, convingător, pentru ca cel care se opune să fie ruşinat, neavând de spus nimic rău despre noi!”
(Tit 2,6-8)

Cea mai autentică mărturie de credință este cea pe care o dăm zi de zi, prin viețile noastre. În cotidianul nostru, faptele, cuvintele, atitudinile pe care ni le asumăm mărturisesc credința noastră. Odată trăită experiența autentică a întâlnirii personale cu Cristos, lumina care țâșnește din această unică și desăvârșită iubire va inunda existența noastră. Dacă îi vom permite, ea ne va transforma din profunzime, iar trăirea interioară își va pune în mod decisiv amprenta asupra trăirii exterioare, asupra modului nostru de a ne așeza în lume. Și pentru că „nu se poate ascunde o cetate aşezată pe munte” (Matei 5,14), vom deveni „luminători în lume” (Filipeni 2,15), purtători de pace și bucurie. Isus Însuși ne cere această minunată și radicală schimbare a inimii: „Voi sunteţi lumina lumii. Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât ei să vadă faptele voastre bune şi să-l glorifice pe Tatăl vostru cel din ceruri!” (Matei 5,14-16) Să nu ne fie frică să-I răspundem.

Îmi propun astăzi să cer harul de a fi lumină în lume, în situații cotidiene, concrete.

Rugăciune

Binecuvântat să fie numele Tău,
Dumnezeule, Părintele nostru.
Tu ai făcut din noi copiii tăi
prin Duhul iubirii Tale.
Fii lăudat pentru toate darurile
pe care ni le dai prin Isus Cristos, Fiul Tău,
care viețuiește și domnește cu Tine
și cu Duhul Sfânt, în vecii vecilor. Amin.

Exprimaţi-vă opinia