Papa Francisc

04.11.2020, Vatican (Catholica) – Papa Francisc a schimbat legea canonică pentru a cere ca Episcopul să aibă permisiunea Sfântului Scaun înainte de înființarea unui nou institut religios în Dieceza sa, consolidând și mai mult supravegherea dinspre Vatican a acestui proces. Cu un motu proprio din 4 noiembrie, Sfântul Părinte a modificat canonul 579 din Codul de Drept Canonic, care se referă la înființarea ordinelor religioase și congregațiilor, menționate în dreptul bisericesc drept institute de viață consacrată și societăți de viață apostolică. Vaticanul a clarificat în 2016 că, prin lege, Episcopul diecezan trebuie să se consulte cu Scaunul Apostolic înainte de a acorda recunoaștere canonică unui nou institut. Noul canon oferă o supraveghere suplimentară dinspre Vatican, solicitând Episcopului să aibă permisiunea scrisă prealabilă a Scaunului Apostolic.

Potrivit scrisorii apostolice „Authenticum charismatis”, schimbarea asigură faptul că Vaticanul va însoți Episcopii mai îndeaproape în discernământul lor cu privire la înființarea unor noi ordine religioase sau noi congregații și dă evaluarea finală privind decizia Episcopului pe mâna Sfântului Scaun. Noul text al canonului va intra în vigoare din 10 noiembrie. Modificarea canonului 579 face „mai evident controlul preventiv al Sfântului Scaun”, a declarat pentru CNA pr. Fernando Puig, vicedecan la Universitatea Pontificală din Santa Croce. „În opinia mea, baza [legii] nu s-a schimbat”, a afirmat el, adăugând că „cu siguranță autonomia Episcopilor scade și există o centralizare a acestei competențe în favoarea Romei”. Motivațiile schimbării, a explicat pr. Puig, țin de o clarificare a interpretării legii, solicitată în 2016 de Congregația pentru Institutele de Viață Religioasă și Societățile de Viață Apostolică din Vatican.

Papa Francisc a clarificat în mai 2016 că, pentru validitate, canonul 579 cerea Episcopilor să se consulte îndeaproape cu Vaticanul cu privire la decizia lor, chiar dacă nu le cerea să obțină permisiunea în sine. Scriind în L’Osservatore Romano în iunie 2016, Arhiepiscopul José Rodríguez Carballo, secretarul Congregației, a explicat că Congregația a cerut clarificarea din dorința de a preveni înființarea „neglijentă” de institute și societăți religioase. Potrivit Mons. Rodríguez, crizele din institutele religioase au inclus diviziuni interne și lupte pentru putere, măsuri disciplinare abuzive sau probleme cu fondatorii autoritari, care simt că sunt „adevărații părinți și maeștri ai carismei”. Discernământul inadecvat din partea Episcopilor, a spus Rodríguez, a dus la necesitatea ca Vaticanul să intervenă în probleme care ar fi putut fi prevenite dacă acestea ar fi fost detectate înainte de a da recunoaștere canonică institutului sau societății.

În motu proprio din 4 noiembrie, Papa Francisc a spus că „credincioșii au dreptul la a fi informați de păstorii lor cu privire la autenticitatea carismelor și cu privire la integritatea celor care se prezintă ca fondatori” ai unei noi congregații sau a unui nou ordin. „Scaunul apostolic”, continuă el, „este responsabil pentru însoțirea păstorilor în procesul de discernământ care duce la recunoașterea eclezială a unui nou institut sau al unei noi societăți de drept diecezan.” Sfântul Părinte a citat îndemnul apostolic post-sinodal „Vita consecrata” al Papei Ioan Paul al II-lea, care a spus că noile institute și societăți religioase „trebuie evaluate de autoritatea Bisericii, care este responsabilă de examinarea adecvată atât pentru a testa autenticitatea țelului inspirat, cât și pentru a evita multiplicarea excesivă a instituțiilor similare unele cu altele”. Papa Francisc a spus: „Noile institute de viață consacrată și noile societăți de viață apostolice trebuie, prin urmare, să fie recunoscute oficial de către Scaunul Apostolic, care singurul are dreptul la decizia finală.”

Sursa: Catholic News Agency

Exprimaţi-vă opinia