CALEA UCENICULUI (15)

Publicatla 4 November 2020

15. ÎNTINDE MÂNA (Mc 3, 1-6)

1A intrat din nou în sinagogă. Acolo era un om care avea mâna paralizată. 2Și îl urmăreau dacă îl va vindeca [în zi de] sâmbătă ca să-l poată acuza. 3El i-a spus omului cu mâna paralizată: „Ridică-te în mijloc!” 4Apoi le-a spus: „Este permis sâmbăta să faci bine sau să faci rău, să salvezi o viață sau să o pierzi?” Dar ei tăceau. 5Atunci, privindu-i cu mânie de jur împrejur, întristat din cauza împietririi inimii lor, i-a spus omului: „Întinde-ți mâna!” El a întins-o și mâna lui s-a vindecat. 6Atunci, fariseii, ieșind îndată, au ținut sfat cu irodienii împotriva lui ca să-l dea la moarte.

 

 

Contextul mesajului

,,Întinde mâna’’. Aici culminează toată acțiunea lui Isus: ne vindecă mâna închisă în dorința de posesie și uscată în moarte, pentru a putea primi darul sabatului. Această minune, zice Isus, este o problemă de viață sau de moarte. Dacă o face, ne salvează; dacă nu o face, este ca și când ne-ar ucide, pentru că ne lasă în moartea noastră. Nu ajunge ca el să ne facă darul; trebuie să dăm mâna pentru a-l prinde. Altfel, cade pe pământ. Tot ceea ce Isus a făcut până acum și care culminează în mâncarea sabatică, imaginea vieții divine, Isus vrea să-mi dea mie personal. Îmi vindecă deci mâna, pentru ca să o întind, mă eliberează de dorințe, pentru ca să mă îndrept spre darul său. ,,Deschide-ți gura, vreau să ți-o umplu’’ (Ps. 81,11).

E minunea cea mai dificilă a lui Isus: îl va costa viața. Căci imediat după aceasta puterea religioasă se va alia cu puterea civilă pentru a-l elimina. Însă crucea lui va fi în același timp cel mai mare rău și supremul bine: îl va demasca pe satana și tot răul pe care acesta ni-l face împiedicându-ne această dorință și totodată ni-L va revela pe Dumnezeu și tot binele pe care El ni-l vrea, capabil de a ne înmuia și inima împietrită. Mâinile lui pironite ne vor dezlega mâna noastră rigidă. Se profilează la orizont pomul de care va atârna acel fruct spre care putem și trebuie să ne întindem mâna, pentru a deveni ca și Dumnezeu.

Această povestire închide o etapă a Evangheliei în care Isus ne-a descoperit cine este prin ceea ce face pentru noi. De acum înainte va fi constrâns să ,,se retragă’’ definitiv ,,aproape de mare’’ (v. 7). Acolo, prin puterea cuvântului său, va iniția noul exod (c.4). Va elibera poporul de robia răului, de boală și de moarte (c.5) și îl va convoca în pustiu, unde îl va hrăni cu mana sa (c.6-8). Sunt sacramentele fundamentale ale Bisericii: vestirea, botezul și euharistia.

Isus completează revelarea sa: acela care vrea să ne vindece de lepră este Fiul omului, care iartă și pune pe picioare, mănâncă cu păcătoșii și se proclamă medic și mire, dăruiește sabatul și vindecă mâna pentru a-l primi. Este același care va sfârși pe cruce luând pe El lepra noastră si duritatea inimii noastre. În schimbul binelui pe care ni-l dă, va avea tot răul nostru.

Ucenicul este acela căruia Domnul îi deschide inima și mâna pentru a dori ceea ce El a venit să dea. Omul, făcut pentru a iubi, este prin natura lui, dorință. De fapt îi lipsește întotdeauna esențialul, infinitul de care are nevoie; nu-l poate produce, ci numai primi. Ceea ce nu se poate atinge prin nici o acțiune a noastră, este atras de golul din noi.

Exercițiu

1. Intru în rugăciune, așa cum s-a arătat în Introducere.

2. Mă reculeg luând aminte la locul descris: sinagoga, în zi de sabat.

3. Cer ceea ce vreau: Doamne Isuse, vindecă împietrirea inimii mele, eliberează-mă de fricile și falsele mele mulțumiri de sine. Deschide-mi mâna, dăruiește-mi dorința după tine, mâna pentru a primi dăruirea ta.

4. Trăgând folos, văd, ascult și privesc persoanele: cine sunt, ce spun, ce fac.

De notat:

mâna tristețea
împietrirea inimii farisei/irodieni
tăcerea salvarea vieții
mânia

 

 

Pasaje utile:

  • Ps 81;
  • Gen 3, 1-15;
  • 1 Regi 13, 1-10;
  • Ez 36, 23-30.

 ——————————————————————————-

15

Exprimaţi-vă opinia