Meditația zilei

Publicatla 13 October 2020

Marți, 13 octombrie 2020
„Pentru că în Cristos Isus nici circumcizia, nici necircumcizia nu au nicio putere, ci doar credinţa care lucrează prin iubire.” (Galateni 5,6)

„Iubirea mi-a explicat totul”, spunea Sfântul Papă Ioan Paul al II-lea.
Iubirea reprezintă scopul și desăvârșirea ființei umane, creată din iubire și pentru iubire.
Iubirea este împlinirea destinului nostru pământesc și esența destinului nostru ceresc.
Iubirea este, în viața cotidiană, concretă, îmbrăcând formele cele mai diverse: putem iubi oferind mici sacrificii cu bucurie, împlinind munca noastră cât mai curat și mai bine, primindu-i pe frații noștri cu deschidere, devenind din zi în zi mai buni, dăruind din ceea ce avem fără rețineri.
Iubirea este Cristos Răstignit; doar înălțându-ne ochii spre El putem învăța cum să trăim adevărata iubire.

Privind Crucea lui Isus, în tăcerea inimii mele, ce pot învăța despre iubire?

Rugăciunea Sfântului Augustin
„Târziu te-am iubit, Frumusețe, atât de veche și totuși atât de nouă, târziu te-am iubit! Căci iată, tu te aflai înăuntrul meu, iar eu în afara mea. Acolo, în afara mea, te căutam pe tine și în urâțenia mea mă năpusteam asupra lucrurilor frumoase pe care le-ai creat. Tu erai cu mine, dar eu nu eram cu tine! Și mă țineau departe de tine tocmai acele lucruri frumoase care nu ar fi existat dacă nu ar fi existat în tine. M-ai chemat, m-ai strigat și ai sfâșiat cu țipătul tău surzenia mea! Ai fulgerat, ai străluminat și ai izgonit orbirea mea! Ai răspândit mireasma ta, ți-am respirat suflarea, iar acum suspin după tine, ți-am simțit gustul, iar acum mi-e sete și mi-e foame de tine! M-ai atins și ai aprins în mine dorința după pacea ta!”

Exprimaţi-vă opinia