06.10.2020, Timișoara (Catholica) – În urmă cu aproape un an, pe 5 octombrie 2019, mănăstirea și biserica de pelerinaj din Maria Radna a găzduit întâlnirea preoților, a persoanelor consacrate și a colaboratorilor parohiali și diecezani, organizată de Episcopia Romano-Catolică de Timișoara, Biroul pentru Pastorația Familiilor și Adulților, respectiv Centrul Diecezan de Tineret, eveniment de mare anvergură cu participanți din aproape toată Dieceza. Acest eveniment a fost planificat în acest an pentru 3 octombrie, însă modul lui de organizare s-a schimbat radical din cauza pandemiei. Astfel, întâlnirea din acest an a avut loc online, cei aproximativ 150 de participanți din circa 30 de parohii, conectându-se pe platforma aplicației ZOOM din diferite săli, din parohii sau chiar din propriile cămine, de pe telefon sau computer. Cu toate acestea, atmosfera plăcută și familială a întâlnirii nu s-a schimbat; datorită partajării ecranului noi prieteni și vechi cunoștințe s-au salutat cu multă bucurie, iar fiecare participant a avut oarecum sentimentul că primește întreaga Dieceză în propria lui parohie sau casă.

Întâlnirea a început la ora 10, cu cuvintele de bun venit și rugăciunea Excelenței Sale Iosif Csaba Pál, Episcop diecezan, urmată de prelegerea Mons. Kelemen Portik-Hegyi, arhidiacon, paroh de Gheorgheni, intitulată: „Cuvântul lui Dumnezeu în viața mea și în pastorație”. Pr. Kelemen Portik-Hegyi a declarat încă la început că nu intenționează să țină o prelegere teologică sau biblică, ci că va împărtăși din propriile sale experiențe, cum a lucrat Dumnezeu în viața sa privată și pastorală. Și a făcut-o într-un stil atât de comunicativ, prin cuvinte simple, izvorâte din credință vie și profundă, încât a reușit chiar de la primele propoziții să capteze atenția celor prezenți. Începând cu Sfânta Scriptură primită de la bunicul său până la studiile sale teologice, multe experiențe i-au oferit ocazia pr. Kelemen Portik-Hegyi să scoată în evidență că esența creștinismului nu este teoria, cunoștințele acumulate sau tezaurul de idei, ci modul în care o trăim în viața de zi cu zi.

„La Institutul Teologic am studiat Sfânta Scriptură și sub formă de știință; am citit-o cu colegii mei și în timpul liber, uneori am avut chiar discuții aprinse pe această temă și am început să experimentez cum Cuvântul începe să mă formeze. În anul hirotonirii mele ca preot, în 1983, am participat la exerciții spirituale, unde am înțeles sensul suferinței lui Isus: El în cea mai mare suferință a iubit cel mai tare. Am decis să îl aleg pe acest Isus în viață”, a spus vorbitorul, care în continuare a împărtășit participanților o serie de experiențe legate de anii de pastorație: ecumenismul trăit în diferitele parohii, unde se întâlneau regulat cu preoții celorlalte confesiuni pentru a citi împreună Sfânta Scriptură, pentru rugăciune sau Liturghie comună, catehezele pentru copii, organizarea grupurilor de voluntari, cursurile de formare pentru colaboratori, programele în weekend pentru familii, taberele de vară pentru copii, târgurile de Advent organizate în parohie, unde o parte din venit a fost oferită bucătăriei caritative din oraș, precum și jocul cu zarul iubirii, care are pe cele șase fețe ale sale modalități de a face ca iubirea să devină realitate, cum ar fi: Îl iubesc pe celălalt, Îmi iubesc dușmanul, Îl iert pe celălalt, Eu iubesc primul etc. „În Sf. Scriptură, în Evanghelia după Matei putem citi: ‘Așadar, oricine ascultă aceste cuvinte ale mele și le împlinește va fi asemenea cu omul înțelept care și-a construit casa pe stâncă’. Ceea ce este clădit pe Cuvânt și din Cuvânt va dăinui”, a subliniat Mons. Kelemen Portik-Hegyi.

Prelegerea a fost urmată de discuții în grupuri mici și apoi de un cerc biblic, acesta din urmă având ca temă motoul noului an pastoral a Diecezei de Timișoara: „Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Mulțimea celor care au crezut era o singură inimă și un singur suflet.” (Faptele Apostolilor 4,31b-32a). Ultimul program al întâlnirii a fost plenul, în care participanții au împărtășit cu ceilalți sinteza celor discutate în grupurile mici. La întrebările: Ce am primit eu din partea comunității mele din care fac parte? respectiv: Ce pot oferi eu comunității mele? cei mai mulți au răspuns următoarele: pot să ofere timp, sprijin, ajutor material sau muncă voluntară, atenție, înțelegere, implicare în activități caritative, rugăciune, disponibilitatea de a fi mereu acolo unde este nevoie, în timp ce din valorile primite mulți au evidențiat îndemnul de a face binele, credința, învățătura, îndatoririle în cadrul comunității, încurajare, iubire, model de urmat, grupul de rugăciune, Lectio Divina, grijă din partea preoților, responsabilitate, acceptare etc.

Evenimentul a luat sfârșit cu cuvintele de apreciere adresate de moderatorul întâlnirii, pr. Zsolt Szilvágyi, vicar episcopal pentru pastorație, care a mulțumit preotului invitat, Mons. Kelemen Portik-Hegyi pentru prelegere, Excelenței Sale Iosif Csaba Pál, Episcop diecezan, și Mons. Johann Dirschl, Vicar general pentru traducere, sr. Tari M. Böbe soră mariană de Schönstatt și prof. Christine Maria Surdu din Reșița, care au asigurat buna desfășurare prin managementul părții tehnice. Totodată pr. Szilvágyi a lansat invitația, către cei care nu s-au înscris încă la cursul de formare a laicilor, că o pot face și de acum înainte. Întâlnirea s-a încheiat cu binecuvântarea dată de părintele Episcop Iosif Csaba Pál tuturor participanților.

Sursa: vedeţi aici

Exprimaţi-vă opinia