Papa către ONU la a 75-a aniversare

Publicatla 28 September 2020

27.09.2020, Vatican (Catholica) – În octombrie 1945 lua naștere Organizația Națiunilor Unite (ONU), având ca misiunea să asigure pacea mondială, respectarea drepturilor omului, cooperarea internațională și respectarea dreptului internațional. În acest context aniversar, Papa Francisc a transmis un mesaj video adunării generale a ONU, în care a reiterat „dorința Sfântului Scaun ca această Organizație să fie un adevărat semn și instrument de unitate între state și de slujire a întregii familii umane”.

Constatând că pandemia a dus la pierderea multor vieți, Sfântul Părinte subliniază că pe de altă parte pandemia „poate reprezenta o oportunitate reală pentru convertire, transformare, pentru a ne regândi modul de viață și sistemele noastre economice și sociale, care lărgesc diferența dintre bogați și săraci, ca urmare a unei distribuiri nedrepte a resurselor. […] Prin urmare, ne confruntăm cu alegerea între una dintre cele două căi posibile: una duce la consolidarea multilateralismului, expresie a unei coresponsabilități mondiale reînnoite, a unei solidarități bazate pe justiție și pe împlinirea păcii și a unității familiei umane, proiect al lui Dumnezeu asupra lumii; cealaltă acordă preferință atitudinilor de autosuficiență, naționalism, protecționism, individualism și izolare, lăsând în afară pe cei mai săraci, pe cei mai vulnerabili, pe locuitorii din periferiile existențiale.”

Una dintre problemele abordate de Pontif în mesajul video a fost a pieței muncii. „Este deosebit de necesar să găsim noi forme de muncă apte să fie cu adevărat capabile să satisfacă potențialul uman și care să afirme în același timp demnitatea noastră”, a spus el. „Pentru a garanta o muncă decentă trebuie schimbată paradigma economică dominantă care urmărește doar extinderea profiturilor companiilor. Oferirea de locuri de muncă mai multor persoane ar trebui să fie unul dintre obiectivele principale ale fiecărui angajator, unul dintre criteriile pentru succesul activității productive. Progresul tehnologic este util și necesar atâta timp cât folosește pentru a face munca persoanelor mai demnă, mai sigură, mai puțin grea și împovărătoare. Și toate acestea cer o schimbare de direcție și pentru aceasta avem deja resursele și avem mijloacele culturale, tehnologice și avem conștiința socială. Cu toate acestea, această schimbare are nevoie de un cadru etic mai puternic, capabil să depășească «cultura rebutului», atât de răspândită și consolidată inconștient.”

Desigur, în mesaj se vorbește și despre problemele migranților, despre criza de mediu și despre sărăcia care amenință viețile atâtor oameni. Amintind de vizita și discursul ținut la a 70-a aniversare, Papa Francisc constată cu amărăciune: „trebuie să recunoaștem sincer că, deși s-au făcut unele progrese, capacitatea limitată a comunității internaționale de a-și îndeplini promisiunile de acum cinci ani mă determină să reiterez faptul că trebuie să evităm orice tentație de a cădea într-un nominalism declaraționist cu efect liniștitor în conștiințe. Trebuie să avem grijă ca instituțiile noastre să fie cu adevărat eficiente în lupta împotriva tuturor acestor flageluri.”

Nu în ultimul rând, Sfântul Părinte s-a oprit asupra situației copiilor. „Violența împotriva copiilor, inclusiv flagelul oribil al abuzului asupra copiilor și al pornografiei, a crescut, de asemenea, în mod dramatic. Mai mult, milioane de copii nu se pot întoarce la școală. În multe părți ale lumii, această situație amenință creșterea muncii infantile, exploatarea, abuzul și malnutriția. Din păcate, țările și instituțiile internaționale promovează și avortul ca unul dintre așa-numitele ‘servicii esențiale’ în răspunsul umanitar. Este trist să vedem cât de simplu și convenabil a devenit, pentru unii, negarea existenței vieții ca soluție la probleme care pot și ar trebui rezolvate atât pentru mamă, cât și pentru copilul nenăscut. Prin urmare, implor autoritățile civile să acorde o atenție specială copiilor cărora li se refuză drepturile și demnitatea fundamentale, în special dreptul lor la viață și la educație.”

Pontiful și-a încheiat mesajul reiterând ceea ce a spus de mai multe ori recent, de exemplu în audiențele generale, și anume că „nu ieșim din criză la fel: fie ieșim mai buni, fie ieșim mai răi”. Și a continuat: „Prin urmare, în această conjunctură critică, datoria noastră este să regândim viitorul casei noastre comune și al proiectului comun. Este o sarcină complexă, care cere onestitate și coerență în dialog, pentru a îmbunătăți multilateralismul și cooperarea între state. Această criză subliniază în continuare limitele autosuficienței noastre și ale fragilității comune și ne cere să clarificăm cum vrem să ieșim: mai buni sau mai răi. Pandemia ne-a arătat că nu putem trăi unul fără celălalt sau, mai rău, unul împotriva celuilalt. Națiunile Unite au fost create pentru a uni națiunile, pentru a le apropia, ca o punte între popoare; să o folosim pentru a transforma provocarea cu care ne confruntăm într-o oportunitate de a construi împreună, încă o dată, viitorul pe care îl dorim. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți!”

Exprimaţi-vă opinia