Meditația zilei

Publicatla 23 September 2020

Miercuri, 23 septembrie 2020
Luca 9, 1-6: Împlinim totul lăsându-te pe Tine să acționezi.

Atunci când te-ai născut, Dumnezeu a pus în tine o sămânță din ființa Sa, sămânță care trebuie îngrijită și hrănită zilnic, pentru a ajunge la o înflorire, aducând roade plăcute Domnului.

Vedem cum Isus îi hrănește pe apostolii săi, oferindu-le autoritate și putere, unse cu iubirea și umilința Sa. Primind aceste daruri, apostolii pornesc în misiunea încredințată lor, vestind și predicând Împărăția lui Dumnezeu, astfel oferind ca jertfă Domnului roadele înfloririi lor spirituale.

Aici și acum, Isus vrea să se îngrijească și de sămânța spiritului tău, iar printr-o oferire totală de sine, renunțând la orice lucru care te-ar putea împiedica să trăiești în prezența Sa, Isus lucrează în tine și prin tine spre gloria Domnului.

Dar tu ești gata să folosești această lucrare în numele Lui?

Rugăciune

O, Dumnezeul meu, când tu vei binevoi,
dăruiește-mi harul de a rămâne fidel
în unirea voinței mele cu voința ta adorată,
în care, fără ca noi să rostim ceva, totul este spus
și în care împlinim totul lăsându-te pe tine
să acționezi.

Exprimaţi-vă opinia