Meditația zilei

Publicatla 15 September 2020

Marți, 15 septembrie 2020
Sfânta Fecioară Maria Îndurerată

„Aşadar, văzând Isus că stăteau acolo mama lui şi discipolul pe care îl iubea, i-a spus mamei: «Femeie, iată-l pe fiul tău!» Apoi, i-a spus discipolului: «Iat-o pe mama ta!» Şi, din ceasul acela, discipolul a luat-o acasă la el.” (Ioan 19,26-27)

Credința puternică și statornică a Mariei s-a manifestat îndeosebi la picioarele Crucii. Acolo, Cea plină de har i-a fost încredințată, ca mamă, nu doar lui Ioan, ci și unei Biserici întregi, Bisericii născute din coasta străpunsă a Fiului lui Dumnezeu.
Cuvintele lui Isus răsună pentru fiecare creștin în parte: „Iat-o pe mama ta!”. La fel ca Ioan, suntem invitați să o primim pe Maria ca mamă și să îi permitem să ne conducă, prin Inima sa Neprihănită, la viața Treimii Preasfinte. Tocmai pentru că este o inimă îndurerată, ea are puterea de a înțelege orice suferință a naturii noastre umane
.
Ce doresc să abandonez, astăzi, împreună cu Maria, la picioarele Crucii lui Isus?

Rugăciunea Sfântului Ludovic Maria Grignon de Montfort

Te aleg, azi, Marie, în fața întregului alai ceresc,
ca Mamă și Regină a mea.
Îți dăruiesc și îți consfințesc, cu toată supunerea și iubirea,
trupul și sufletul meu,
darurile mele trupești și sufletești,
meritele faptelor mele bune, trecute, prezente și viitoare,
lăsându-ți deplina putere de a te sluji de mine și de tot ce îmi aparține,
precum voiești,
spre slava cea mare a lui Dumnezeu,
în vecii vecilor. Amin.

Exprimaţi-vă opinia