Apostolatul Rugăciunii Luna August 2020

Publicatla 3 August 2020

Rugăciunea oferirii zilei

Preasfântă Inimă a lui Isus, eu îți ofer

prin mijlocirea Inimii Neprihănite a Mariei,

Mama Bisericii, în unire cu jertfa euharistică,

rugăciunile și munca, bucuriile și suferințele acestei zile:

pentru iertarea păcatelor, pentru mântuirea tuturor oamenilor,

prin harul Spiritului Sfânt, spre slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

Prin rugăciunea de consacrare

Creștinii se angajează să trăiască într-un mod mult mai conștient și responsabil Botezul lor, pentru ca Isus să domnească cu Inima sa iubitoare în viețile și familiile lor.

Familia  trebuie să continue să fie locul unde se  învață să se perceapă motivațiile și frumusețea credinței, să se roage și să se slujească aproapele. Aceasta începe cu Botezul. Credința este un dar al lui Dumnezeu, primit la Botez, și nu este rezultatul unei acțiuni umane, însă părinții sunt instrumente ale lui Dumnezeu pentru maturizarea și dezvoltarea sa. Transmiterea credinței presupune ca părinții să trăiască experiența reală de a avea încredere în Dumnezeu, de a-L căuta, de a avea nevoie de El, pentru că numai în acest mod „o generație povestește altei generații lucrările tale”.  Papa Francisc (Amoris Laetitia)

 

Intenția de rugăciune a Sfântului Părinte Papa Francisc 

Universală: Lumea mării
Să ne rugăm pentru toate persoanele care lucrează pe mare şi trăiesc de pe urma acesteia, inclusiv marinarii, pescarii şi familiile lor.

Să ne rugăm pentru lucrătorii maritimi, pentru pescari și familiile lor. O, Dumnezeule bun, o, mare fără abis și fără granițe, mulțumim pentru milionul și jumătate de lucrători maritimi care traversează oceanele şi mările transportând 90% din mărfuri de la o ţară la alta.

Știm că viața lor este plină de provocări și adversități, fiind expuși pericolelor naturii, amenințării constante a pirateriei și riscului de atacuri teroriste. Te rugăm să-i sprijini cu binecuvântarea Ta în munca lor care presupune să trăiască luni de zile la bordul unei nave închise, fiind departe de familiile lor și de cei dragi și uneori neprimind nici măcar salariul cuvenit.

Prezența capelanilor și a voluntarilor în porturi să fie o reamintire constantă a paternității și a grijii noastre față de lucrătorii maritimi și a faptului că suntem cu toții copii și frați în viața lor. Aceasta face referire, mai presus de toate, la valorile principale ale persoanei umane. Ea să fie o încurajare pentru toți, inclusiv pentru cei mai săraci, în a se angaja în fața justiției și în respectarea drepturilor fundamentale.

Suntem creați din iubirea Ta și astfel vom putea schimba legile, calitatea relațiilor și uneori chiar structurile sociale. Să aducem pace acolo unde există conflicte și să cultivăm  relații fraterne acolo unde există ură. Să promovăm dreptatea acolo unde domină exploatarea  omului de către om. Dragostea pe care Tu ne-o oferi este singura capabilă să transforme toate relațiile umane. Amin.

(Mesajul Sfântului Părinte Papa Francisc adresat capelanilor și voluntarilor „Stella Maris” cu ocazia Duminicii Mării dedicată lucrătorilor maritimi şi pescarilor)

Exprimaţi-vă opinia