25.07.2020, Vatican (Catholica) – Congregația pentru Cler a publicat luni noi îndrumări pentru parohiile catolice, linii care au drept scop încurajarea parohiilor să se gândească la ele ca la comunități misionare de evanghelizare. Liniile directoare nu publică noi norme sau politici pentru viața parohială, dar încurajează catolicii să se gândească în rugăciune la identitatea parohiilor lor. Iată câteva teme din document:

Structurile sunt importante, dar birocrația ucide

Îndrumările subliniază că, deși parohia are nevoie de politici, programe și structuri pentru a-și îndeplini misiunea, ea trebuie să „evite riscul de a cădea într-o organizare excesivă și birocratică a evenimentelor și o ofertă de servicii care nu exprimă dinamica evanghelizării”. Pentru a depăși tendința de birocrație și formalizarea vieții sacramentale și catehetice a Bisericii, „convertirea structurilor, pe care Biserica trebuie să o întreprindă, necesită o schimbare semnificativă a mentalității și o reînnoire interioară, în special printre cei încredințați cu responsabilitatea conducerii pastorale”. Diecezele sunt îndemnate să ia în considerare dezvoltarea de noi structuri și roluri care pot coordona activitatea inter-parohii, în special între cele aflate în proximitate geografică.

Responsabilitatea pentru misiunea parohială revine tuturor, dar fiecare are un rol propriu de jucat. Documentul subliniază co-responsabilitatea clericilor, a persoanelor consacrate și a laicilor în misiunea parohiei în lume. Dar documentul subliniază și că fiecare persoană lucrează pentru Împărăție în rolul la care este chemat prin Botez și prin vocație. Îndrumările subliniază că păstorului parohiei i se încredințează „îngrijirea deplină a sufletelor” din parohie, rol unic pentru preoți. Documentul recunoaște o prevedere canonică ce permite laicilor să primească în grijă pastorală o parohie din cauza lipsei de preoți, dar se subliniază că o astfel de situație ar trebui să fie rară și „o măsură temporară și nu permanentă”, ce nu poate fi folosită decât atunci când există o adevărată criză de preoți.

„Avem de-a face aici cu o formă extraordinară de încredințare a grijii pastorale, din cauza imposibilității de a numi un preot paroh sau un administrator parohial, ceea ce nu trebuie confundat cu cooperarea obișnuită activă a credincioșilor laici în asumarea responsabilităților lor. Mai mult, ar fi de preferat numirea de diaconi în loc de persoane consacrate sau laici pentru încredințarea acestui tip de grijă pastorală”, sugerează îndrumările. Documentul se preocupă să îndemne împotriva „clericalizării laicilor”, despre care atât de frecvent amintește Papa Francisc, însemnând acele situații în care laicii sunt îndemnați să își asume roluri în mod obișnuit atribuite preoților.

În același timp, documentul spune că laicii sunt chemați să își dea viața pentru misiunea Evangheliei și lucrarea Bisericii. Laicii sunt chemați „să ofere un angajament generos în slujba misiunii de evanghelizare, în primul rând prin mărturia generală a vieții lor de zi cu zi, trăită în conformitate cu Evanghelia, în orice mediu se află și la fiecare nivel de responsabilitate; în mod particular sunt chemați să se pună în slujba comunității parohiale”. Îndrumările încurajează de asemenea o viziune în care diaconii sunt miniștri ai slujirii, mai degrabă decât asistenți ai preoților parohiei și în care persoanele consacrate contribuie la misiunea de evanghelizare a parohiei prin mărturia vieții lor consacrate.

Dinamism în ieșire

Îndrumările se încheie cu un apel pentru „dinamism în ieșire”, care orientează parohiile către misiunea de evanghelizare, sarcina întregului Popor al lui Dumnezeu, care merge prin istorie ca „familia lui Dumnezeu” și care, în sinergia diverselor sale membre, muncește pentru edificarea întregului trup eclezial. Astfel îndeamnă ca „parohia să se redescopere ca un loc fundamental al proclamării evanghelice, al celebrării Euharistiei, un loc al fraternității și al carității, din care mărturia creștină poate străluci în lume.”

Sursa: Catholic News Agency

Exprimaţi-vă opinia