Meditația zilei

Publicatla 24 July 2020

Vineri, 24 iulie 2020
Ier 3,14-17; Ps Ier 31,10.11-12a.13; Mt 13,18-23
„acela care ascultă cuvântul și îl înțelege” Mt 13, 23

Ce rol și loc are Cuvântul în viața mea? Azi, Isus ne învață că este suficient să ascultăm și să înțelegem ce citim din Sfânta Scriptură pentru ca, mai apoi, să se vadă roade în comportamentul și atitudinea noastră. Cuvântul este asemenea unei plante care crește în noi.

Aceasta, pentru a putea crește, are nevoie să fie udată, separată de buruieni, îngrijită zilnic și privită. Să încercăm să citim zilnic un pasaj mic din Sfânta Scriptură și să îl rugăm pe Duhul Sfânt să ne ajute să îl înțelegem, să ne inspire cum să îl trăim. Speranța, repetiția și acțiunea mereu dau roade, mai repede sau mai târziu, iar răsplata este cerul.

Rugăciune
Căci drept este cuvântul Domnului
și toate lucrările sale sunt vrednice de crezare.
El iubește dreptatea și adevărul.
Pământul este plin de bunătatea Domnului.
Prin cuvântul Domnului au fost făcute cerurile
și prin suflarea gurii lui toate oștirile sale.
Fie, Doamne, mila ta asupra noastră,
precum și speranța noastră este în tine. Ps 33(32): 4-6, 22

Exprimaţi-vă opinia