Meditația zilei

Publicatla 29 June 2020

Luni, 29 Iunie 2020, Sfinții Petru și Pavel

Matei 16,13-19: „Și voi cine spuneți că sunt eu?”

Isus Îl identifică pe Tatăl cu numele Lui. A-L face cunoscut pe Tatăl și numele Lui e unul și același lucru. De aici putem concluziona că și pentru noi unirea mistică cu Isus Cristos are legătură intimă cu unirea mistică cu numele Lui.

Tema centrală din scrisoarea către Romani și către Galateni este harul și îndreptățirea. În scrisorile trimise din închisoare Sf. Paul formulează același lucru folosind termenul de „mister”. Misterul e planul Tatălui, care a creat totul în Isus Cristos, incluzându-ne în acest mister. În acest sens Sf. Paul scrie: „Misterul”, (Col 1,26) este Isus Cristos în voi (Col 1,27). Noi suntem membre ale lui Cristos (1Cor 12,12). Trăim „în Cristos“. Prin credință, Cristos trăiește „în inimile noastre” (Ef 3,17). Sfântul Paul însuși s-a transformat total în Cristos. Nu mai este el cel care trăiște, ci Cristos trăiește în el (Gal 2,20).

Ce înseamnă Cristos pentru tine?

Rugăciune

Binecuvântat este Domnul,
Dumnezeul lui Israel,
pentru că l-a vizitat
şi l-a răscumpărat pe poporul său
69 şi a înălţat cornul mântuirii* pentru noi
în casa lui David, slujitorul său,
70 după cum a promis
prin gura sfinţilor săi profeţi, încă din vechime:
71 mântuirea de duşmanii noştri
şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc;
72 astfel a arătat îndurare faţă de părinţii noştri,
şi-a amintit de alianţa lui sfântă:
73 jurământul pe care l-a făcut lui Abraham,
părintele nostru,
să ne dea ca,
74 eliberaţi fiind din mâna duşmanilor,
să-i slujim fără teamă,
75 în sfinţenie şi dreptate înaintea lui,
în toate zilele noastre.
76 Iar tu, copile,
vei fi numit profet al Celui Preaînalt, căci vei merge înaintea Domnului ca să pregăteşti căile sale,
77 să dai poporului său ştiinţa mântuirii spre iertarea păcatelor,
78 datorită inimii* îndurătoare a Dumnezeului nostru;
pentru aceasta ne va vizita*
Cel care Răsare* din înălţime,
79 ca să-i lumineze pe cei ce zac în întuneric şi în umbra morţii, să îndrepte paşii noştri pe calea păcii”.

Exprimaţi-vă opinia