Un vocabular al Papei Francisc

Publicatla 19 June 2020

Papa Francisc

19.06.2020, Vatican (Catholica) – A apărut, la Editura Librăriei Vaticane, volumul „Un vocabolario di Papa Francesco” (Un vocabular al Papei Francisc), cu o prefață a Patriarhului ecumenic Bartolomeu și o introducere a Cardinalului O’Malley. Volumul este îngrijit de Joshua J. McElwee și de Cindy Wooden. Cotidianul L’Osservatore Romano a publicat prefața, în care Patriarhul Bartolomeu își exprimă bucuria pentru volumul definit o „antologie”, care propune „o selecție fascinantă de reflecții stimulante, o colecție de contribuții interesante aparținând unuia dintre cei mai eminenți lideri religioși”

„Acest volum”, scrie Patriarhul Bartolomeu, „adună reflecții despre cuvintele cheie ale mesajului și slujirii iubitului nostru frate, Papa Francisc. Însă, cuvintele sunt mult mai mult decât simple comentarii, mult mai importante decât frazele comune. Cuvintele sunt expresia intrinsecă a vieții, cel mai intim mod în care reflectăm divinitatea, identitatea însăși a lui Dumnezeu: ‘La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu’ (In 1,1). În cadrul întâlnirilor și al reflecțiilor cu fratele nostru, Episcopul Romei, am experimentat sacralitatea profundă a cuvintelor. Amintim și suntem conștienți că cuvintele sunt capabile să construiască poduri, dar și ziduri. De aceea, împreună, am încercat să promovăm un dialog de iubire și adevăr, ‘acționând conform adevărului în iubire’ (cf Ef 4,15)”, scrie Patriarhul ecumenic de Constantinopol, explicând că termenii selectați în volum sunt cei care disting și evocă principiile fundamentale pe care Papa Francisc le-a privilegiat. Totodată, în prefața volumului „Un vocabolario di Papa Francesco”, Patriarhul Bartolomeu se oprește asupra virtuților specifice care îi definesc mesajul și dau mărturie despre acesta: demnitate și dreptate; milostivire și speranță și, mai presus de toate, iubirea și bucuria.

„Această carte”, scrie Patriarhul Bartolomeu în încheierea prefeței, „transcende simplele cuvinte. Este un mozaic splendid de elemente colorate și captivante care dezvăluie omul milostiv și plin de compasiune pe care îl cunoaștem cu numele de Papa Francisc.” Și Cardinalul american Sean Patrick O’Malley evidențiază în introducerea volumului importanța pe care Papa Francisc o acordă cuvintelor pe care le folosim pentru a vorbi despre poporul lui Dumnezeu și despre lucrarea Bisericii, deoarece „pot face adesea diferența între a fi deschiși la o ascultare mai profundă și la a lua în considerare viața de credință sau a te îndepărta, a te simți respins deoarece nevrednic. Pornind de la reflecția spirituală potrivit căreia toate darurile, talentele și realizările noastre sunt daruri de la Dumnezeu, Sfântul Părinte ne-a oferit un vocabular în care apar atenția, grija, incluziunea și slujirea. Cu ajutorul lui Dumnezeu și cu sprijinul reciproc acordat unii altora, putem să ne însușim aceste învățături și să continuăm drumul nostru de discipoli misionari pentru Cristos”, scrie Cardinalul O’Malley în încheierea introducerii la volumul „Un vocabular al Papei Francisc”. (Anca Mărtinaș pentru Vatican News România)

Sursa: Vatican News România

Exprimaţi-vă opinia