14.06.2020, Vatican (Catholica) – Primirea Euharistiei are un efect mistic: unirea cu Cristos; și unul comunitar: comuniunea reciprocă a celor care participă la Euharistie. Aceste idei au fost subliniate de Papa Francisc astăzi, în sărbătoarea Corpus Domini, la rugăciunea Îngerul Domnului. Redăm alocuțiunea papală după traducerea făcută de pr. Mihai Pătrașcu și publicată pe InfoSapientia.ro.

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Astăzi, în Italia și în alte națiuni, se celebrează solemnitatea Trupului și Sângelui lui Cristos, Corpus Domini. În lectura a doua de la liturgia de astăzi, Sfântul Paul trezește credința noastră în acest mister de comuniune (cf. 1Cor 10,16-17). El subliniază două efecte ale potirului împărtășit și ale pâinii frânte: efectul mistic și efectul comunitar.

Mai întâi apostolul afirmă: „Potirul binecuvântării pe care îl binecuvântăm nu este oare împărtășire cu Sângele lui Cristos? Pâinea pe care o frângem nu este oare împărtășire cu Trupul lui Cristos?” (v. 16). Aceste cuvinte exprimă efectul mistic sau putem spune efectul spiritual al Euharistiei: el se referă la unirea cu Cristos, care în pâine și în vin se oferă pentru mântuirea tuturor. Isus este prezent în Sacramentul Euharistiei pentru a fi hrana noastră, pentru a fi asimilat și a deveni în noi acea forță renovatoare care redă energie și redă voință de a porni din nou la drum, după fiecare oprire sau după fiecare cădere. Însă aceasta cere asentimentul nostru, disponibilitatea noastră de a ne lăsa transformați noi înșine, modul nostru de a gândi și de a acționa; altminteri celebrările euharistice la care participăm se reduc la rituri goale și formale. De atâtea ori cineva merge la Liturghie, dar pentru că trebuie să meargă, ca un act social, respectuos, dar social. Însă misterul este un alt lucru: este Isus prezent care vine pentru a ne hrăni.

Al doilea efect este cel comunitar și este exprimat de Sfântul Paul cu aceste cuvinte: „Pentru că este o singură pâine, noi, cei mulți, suntem un singur trup” (v. 17). Este vorba de comuniunea reciprocă a celor care participă la Euharistie, până acolo încât devin între ei un singur trup, așa cum este una singură pâinea care se frânge și se împarte. Suntem comunitate, hrăniți de Trupul și de Sângele lui Cristos. Împărtășirea cu Trupul lui Cristos este semn eficace de unitate, de comuniune, de împărtășire. Nu se poate participa la Euharistie fără a se angaja într-o reciprocă fraternitate, care să fie sinceră. Însă Domnul știe bine că numai forțele noastre umane nu sunt suficiente pentru aceasta. Mai mult, știe că între discipolii săi va exista mereu ispita rivalității, a invidiei, a prejudecății, a dezbinării… Toți cunoaștem aceste lucruri. Și pentru aceasta ne-a lăsat Sacramentul Prezenței Sale reale, concrete și permanente, așa încât, rămânând uniți cu El, noi să putem primi mereu darul iubirii fraterne. „Rămâneți în iubirea Mea” (In 15,9), a spus Isus; și este posibil grație Euharistiei. A rămâne în prietenie, în iubire.

Acest rod dublu al Euharistiei: primul, unirea cu Cristos, și al doilea, comuniunea între cei care se hrănesc cu El, generează și reînnoiește încontinuu comunitatea creștină. Biserica e cea care face Euharistia, dar este mai fundamental că Euharistia face Biserica, și îi permite să fie misiunea sa, încă înainte de a îndeplini. Acesta este misterul comuniunii, al Euharistiei: a-l primi pe Isus pentru ca să ne transforme dinăuntru și a-l primi pe Isus pentru ca să facă din noi unitatea și nu dezbinarea. Sfânta Fecioară să ne ajute să primim mereu cu uimire și recunoștință marele dar pe care Isus ni l-a oferit lăsându-ne Sacramentul Trupului Său și al Sângelui Său.

Exprimaţi-vă opinia