Meditația zilei

Publicatla 18 May 2020

Luni 18 Mai 2020
”Domnul i-a deschis inima ca să asculte cu atenţie”
Fap 16,11-15

Lidia, o femeie care Îl adoră pe Dumnezeu, primește harul Lui deoarece este deschisă și atentă la ceea ce Dumnezeu îi vorbește prin Sfântul Paul. Dacă suntem atenți la Dumnezeu, într-o lume care ne oferă o mie de opțiuni și posibilități, putem primi multă pace în suflet.

La ce renunț, sau ce anume repar și susțin azi ca să am o mai mare pace în suflet?

Rugăciune

Vino, Spirite Creator,
vizitează mințile noastre,
învăluie cu harul tău
inimile pe care le-ai creat.

O dulce consolare,
darul Celui Prea Înalt,
apă vie, foc, iubire,
sfânt mir al sufletului.

Degetul mâinii lui Dumnezeu,
promis de Mântuitor,
dăruiește-ne darurile Tale
și înalță rugăciunea noastră.

Fii lumina minții,
flama arzătoare a inimii;
adu vindecare rănilor
cu balsamul iubirii Tale.

Apără-ne depotrivnic,
dăruiește pacea,
iar grija ta nevăzută
să ne țină departe de rău.

Lumina înțelepciunii veșnice,
dezvăluie marele mister
a Tatălui și a Fiului
uniți într-o singură dragoste.

Mărire Tatălui,
Și Fiului înviat din morți
și Spiritului Sfânt
”Acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin.

Sf. Papa Ioan Paul al II – lea

Exprimaţi-vă opinia