Meditaţia zilei

Publicatla 4 May 2020

Luni, 4 Mai 2020
Ps.41: ”Sufletul meu e însetat de tine, Doamne, Dumnezeu meu”

Setea în Evanghelie este deseori prezentată ca fiind dorul după Dumnezeu. “Mi-e sete“, rosteşte Isus pe Cruce, iar aceste cuvinte ne amintesc de dorul Lui după Tatăl. Isus exprimă acest dor prin slujirea Sa până la moarte și până la înviere. Este o continuă dăruire cu Dor faţă de Dumnezeu.

Sfânta Euharistie nu este doar un consum și descoperim aceasta în timpurile pe care le trăim prin împărtășania spirituală. Simţim cum Isus ni se dăruiește nouă în suflet. Euharistia a fost mereu prezentată ca fiind centrul vieții Bisericii.

Ce semnificație are pentru noi Sfânta Euharistie? Ultima cină se încheie cu cuvintele: „Faceţi aceasta în amintirea Mea ”. A participa la Sfânta Euharistie ar însemna să dau viață asemenea unui aliment. În Euharistie, eu încetez să fiu centrul atenției pentru a mă converti în dăruire.

Ce este ceea ce îmi dă viață în acest timp?

Rugăciune

Primirea trupului și sângelui Tău
Doamne Isuse Cristoase
Să nu-mi fie spre judecată și osândă
Ci prin bunătatea Ta
Să-mi folosească spre apărarea sufletului și a trupului
Și spre tămăduirea mea.

Exprimaţi-vă opinia