Meditaţia zilei

Publicatla 22 April 2020

Miercuri, 22 aprilie 2020
Ioan 3,16: În acel timp, Isus i-a spus lui Nicodim: „Într-adevăr, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său, unul născut, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică”.

Isus dă dovadă de multă răbdare și își continuă dialogul cu Nicodim într-un mod natural. El știe că Nicodim, care era un conducător al iudeilor, are nevoie, la rândul lui, de îndrumare și de ajutor pentru a înțelege Cuvântul lui Dumnezeu. Acestui om, Isus îi vorbește despre iubirea lui Dumnezeu și despre viața veșnică.
Putem observa că Nicodim se simte bine în preajma lui Isus și de aceea reușește să se deschidă şi să pună întrebări fără a le cenzura, fără a se preocupa dacă e bine sau nu.

Uneori ne aflăm în fața unor persoane sau în anumite contexte în care parcă ne simțim incomodați să vorbim despre Dumnezeu sau să împărtășim din credința noastră.

Astăzi, m-aș putea întreba, în sincertitatea inimii, cum mă simt eu în prezența lui Dumnezeu și cum se simt ceilalți în prezența mea. Ofer spațiu și timp pentru a intra într-un dialog sincer cu cei din apropierea mea?

Rugăciune

O, Dumnezeule, dă-mi curajul şi puterea
de a fi vrednic să mă numesc creştin.

Karl Rahner SJ

Exprimaţi-vă opinia