15.04.2020, Vatican (Catholica) – La cateheza de la audiența generală de astăzi Papa Francisc a vorbit despre pace: cum o înțelegem noi și cum o înțelege Isus; cum o dă lumea și cum o dă Isus. Tema, a spus el, este potrivită în acest timp liturgic, dat fiind că „pacea lui Cristos este rodul morții și învierii Sale”. În continuare audiențele generale au loc fără public, în biblioteca din Palatul Apostolic, seria dedicată Fericirilor ajungând acum la a șaptea, cu „făcătorii de pace”.

Sfântul Părinte a pornit de la a explica ce înseamnă pacea biblică: „Când în ebraică se urează shalom, se urează o viață frumoasă, deplină, prosperă, dar și conform adevărului și dreptății, care vor avea împlinire în Mesia, principe al păcii”. Noi însă prin pace înțelegem „un soi de liniște interioară: sunt liniștit, sunt în pace. Aceasta este o idee modernă, psihologică și mai subiectivă. Se crede în mod obișnuit că pacea este liniște, armonie, echilibru interior.” Papa a subliniat că totuși neliniștea nu înseamnă ceva negativ: lipsa păcii poate fi de la Domnul, care astfel ne impulsionează să îl găsim.

Întrebând cum dă lumea pace, Pontiful a spus că sunt două moduri: prin înfrângere sau prin tratate de pace. „Nu putem decât să dorim și să ne rugăm ca să se asume mereu această a doua cale; însă trebuie să considerăm că istoria este o infinită serie de tratate de pace dezmințite de războaie succesive, sau de metamorfoza acelorași războaie în alte moduri sau în alte locuri. Și în timpul nostru, un război ‘pe bucăți’ este dus pe mai multe scenarii și în diferite modalități.” În schimb Domnul dă pacea anulând dușmănia și reconciliind. „El reconciliază toate lucrurile și face pace cu sângele crucii Sale, așa cum spune în altă parte” Paul.

Ultima întrebare pusă de Papa a fost cine sunt „făcătorii de pace”? „Sunt numiți fii ai lui Dumnezeu cei care au învățat arta păcii și o exercită, știu că nu există reconciliere fără dăruirea propriei vieți, și că pacea trebuie căutată mereu și oricum. Mereu și oricum: să nu uităm aceasta! Trebuie căutată astfel. Aceasta nu este o lucrare autonomă rod al propriilor capacități, este manifestare a harului primit de la Cristos, care este pacea noastră, care ne-a făcut fii ai lui Dumnezeu.” Și a încheiat spunând: „Adevărata shalóm și adevăratul echilibru interior izvorăsc din pacea lui Cristos, care vine din Crucea Sa și generează o umanitate nouă, întrupată într-o infinită ceată de sfinți și sfinte, inventivi, creativi, care au gândit căi mereu noi pentru a iubi. Sfinții, sfintele care construiesc pacea. Această viață ca fii ai lui Dumnezeu, care prin sângele lui Cristos caută și regăsesc pe frații lor, este adevărata fericire. Fericiți cei care merg pe această cale!”

Exprimaţi-vă opinia