Dragi prieteni, credincioși și voi toti care participați la Sfânta Liturghie și la activitățile Centrului Manresa – dar care sunteți nevoiți acum să stați departe de noi – dorim să vă arătăm apropierea noastră prin câteva reflecții pe care vi le oferim în acest timp. Dar mai ales prin a vă purta în rugăciunea noastră personală și comunitară, încredințându-vă în timpul Sfintei Liturghii (la care, din păcate, nu puteți participa în mod fizic) intențiile, preocupările și dificultățile dvs. Cerem în continuare Domnului o binecuvântare specială pentru aceia dintre voi care în aceste zile sunteți în prima linie: medici, asistenți medicali, farmaciști, dar și pentru aceia care lucrează pentru binele comun. Dorim să vă însoțim, îndreptându-ne împreună privirea spre icoana Cristului surâzând din Javier, care va fi semnul de legatură între noi, pentru a întelege mai în profunzime momentul de față, dar și pentru o mai bună pregătire a Sărbătorilor Pascale. Să ne rugăm prin mijocirea Sf. Fecioare Maria în ajunul Bunei Vestiri ca această experiență dureroasă să fie ocazie pentru o adevărată convertire a inimilor, pentru a aduce roade spirituale abundente în cadrul fiecărei familii, dar și a întregii comunități creștine și civile.

Surâsul lui Cristos asupra unei umanități suferinde.

Crucifixul Sf. Francisc Xaveriu: o privire care insuflă viață și speranță.


Persoanele care au fost la Centrul Spiritual Manresa, al iezuiților din Cluj, au văzut cu siguranță icoana din sala de conferințe care reproduce imaginea Crucifixului. Poate nu i-au acordat suficientă atenție, dar a sosit momentul să ne oprim asupra acestei imagini pentru a ne lăsa pătrunși de privirea surâzătoare a lui Isus și de a înfrunta cu mai multă speranță vremurile actuale.
În aceste zile pline de nesiguranță, de panică, de sacrificiu, de suferință și, pentru unele persoane, chiar de moarte, să ne îndreptăm privirea asupra Lui Isus. A ne lăsa pătrunși de surâsul dulce al lui Dumnezeu cel răstignit din dragoste pentru noi poate fi motiv de speranță și de mare mângâiere. El este și pentru mine motiv de speranță și, ori de câte ori mă confrunt cu o problemă sau dificultate, îmi îndrept privirea spre El.
Crucifixul din lemn ce datează din secolul al XV-lea – situat în capela castelului familiei nobile din Javier, Pamplona, Spania, locul nașterii Sfântului Francisc Xaveriu (1506-1552), patronul tuturor misiunilor catolice – este înconjurat de un dans macabru al morții, pictat pe pereți de jur împrejurul crucifixului. Este un dans al morții care exprimă bucuria Morții pentru biruința asupra persoanei lui Isus, asupra Fiului lui Dumnezeu și care ar pune capăt oricărei posibilități de viață. Dar Isus, care îl cunoaște pe Tatăl și planul său de mântuire, știe că victoria ei este o pură iluzie. Tocmai biruința de care ea se bucură îi va înfrânge în mod definitiv puterea și îi va elibera din iad pe aceea pe care moartea îi ținea închiși. Toți aceștia vor ieși preamărindu-L pe Isus și pe Tatal.
Privirea surâzătoare a crucifixului este cu siguranță o ironie în fața iluziei Morții. Dar ea este și manifestarea unei inimi care, în ciuda suferinței crucii și a sentimentului de abandon din partea Tatălui („Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părașit? ”), știe că a îndeplinit întreaga misiune. Știe că a dus la bun sfârșit planul său de mântuire, care a avut ca punct culminant și definitiv tocmai oferirea vieții sale. Isus nu-L acuză pe Tatăl că a voit să-i ia viața, ci o transformă în plinătate, face din ea o ofertă vie și de mare valoare: Isus îi dă Tatălui ceea ce are mai prețios, viața Sa pentru cinstirea Tatălui și pentru mântuirea fraților……
Între timp, Francisc Xaveriu – care s-a lăsat pătruns de surâsul acestui Crucifix de la o vârstă fragedă – a devenit preot și însoțitor al lui Ignațiu de Loyola, care l-a trimis din Roma misionar cu următoarele cuvinte: ,,Mergi și aprinde lumea”. Aceste cuvinte exprimă o dragoste arzătoare pentru Cristos și pentru suflete, cuvinte pe care Francisc le-a purtat în interiorul său și care l-au impulsionat să treacă mereu dincolo de multele dificultăți și pericole ale morții. În el ardea dorința de a duce vestea mântuirii la cât mai mulți oameni din diferite țări: India, Malacca, Japonia și pe diferite insule. La final el s-a oprit pe mica insulă Sancian, la porțile mării Chinei. Aici intrarea le era interzisă străinilor, iar Francisc, fiind epuizat și părăsit de toți, moare câteva luni mai târziu.
Interzicerea intrării în China nu l-a împiedicat să-și ofere viața pentru acea mare țară și să pătrundă în ea prin inima și privirea surâzătoare și plină de speranță a lui Cristos. A murit cu convingerea că într-o zi prietenii și confrații lui vor putea pătrunde în ea ducându-i vestea mântuirii. La fel s-a întâmplat și cu Moise care n-a putut intra în țara promisă, dar și-a oferit viața pe muntele Sinai după voința lui Dumnezeu. Moise a obținut astfel deschiderea drumului spre țara făgaduinței pentru poporului său, și tot astfel a făcut însuși Isus Cristos, care ne-a deschis calea de reîntoarcere la Tatăl prin moartea sa pe cruce.
Chipul surâzător al Crucifixului face referire la chipul strălucitor al lui Dumnezeu din cartea Numerilor. Dumnezeu oferea surâsul Său poporului, un surâs care devine sursă de seninătate și de încredere, semn al aplecării Lui asupra creaturilor Sale. Moise a invocat bincuvântarea lui Dumnezeu asupra poporului cu urmatoarele cuvânte:


‹Domnul să te binecuvânteze
şi să te păzească!
Domnul să facă să strălucească
faţa lui spre tine
şi să se îndure de tine!
Domnul să-şi înalţe faţa spra tine
şi să-ţi dăruiască pacea!›. (Num. 6,24-26).


Binecuvântarea invocată de Moise este reînnoită de mai multe ori asupra poporului și adaptată la noile situații, așa cum reiese în diferiți psalmi:

Domnul s-a uitat din cer asupra pământului,
ca să asculte suspinul celor închişi
şi pentru a-i elibera pe cei condamnaţi la moarte (Ps. 102, 20-21).

Tu îţi trimiţi Duhul tău şi ele vor fi create
şi vei reînnoi faţa pământului
El priveşte spre pământ, şi acesta se cutremură;
se atinge de munţi şi ei fumegă. (Ps. 104.29-33)

Gura ni s-a umplut de strigăte de bucurie
şi limba, de cântări de veselie.
pentru cà „Lucruri mari a făcut Domnul pentru noi
şi suntem plini de bucurie. (Ps. 126,2).

Fie ca prin mijlocirea Sf. Francisc Xaveriu, Chipul surâzător al crucifixului din Javier, pornind din China, să surâdă asupra tuturor țărilor afectate de Coronavirus. Să ne dobândească binecuvântarea Tatălui, să ne obțină convertirea și reînnoirea inimilor, dar și solidaritate și împăcare între popoare. Să ne dăruiască atenție față de frații cei mai nevoiași, respect pentru natură și împărțirea bunurilor. Să ne ofere recunoștință si mulțumire față de Dădătorul vieții și dorința de a parcurge împreună drumul de întoarcere la Tatăl tuturor.


Pr. Olivo Bosa SJ


Exprimaţi-vă opinia