Meditația zilei

Publicatla 26 February 2020

Miercuri 26 Februarie 2020, Miercurea Cenușii

Ai milă de mine, Dumnezeule,
după marea ta bunătate,
și, după mulțimea îndurărilor tale,
șterge fărădelegea mea!
Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea
și curăță-mă de păcatul meu!

Căci recunosc fărădelegea mea
și păcatul meu stă pururi înaintea mea.
Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit
și ce-i rău înaintea ta am făcut.
De aceea, tu ești drept în sentințele tale
și nepărtinitor în judecățile tale.

Căci, iată, în nelegiuire m-am născut
și în păcat m-a zămislit mama mea!
Iată, ție îți place adevărul în adâncul inimii,
fă deci să pătrundă înțelepciunea înlăuntrul meu!
Stropește-mă cu isop și voi fi curat,
spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada!
Fă să aud un cuvânt de bucurie și veselie
și oasele pe care le-ai zdrobit vor tresălta!

Întoarce-ți fața de la păcatele mele
și șterge toate nelegiuirile mele.
Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule,
și un duh statornic înnoiește înlăuntrul meu!
Nu mă alunga de la fața ta
și duhul tău sfânt nu-l lua de la mine!
Dă-mi înapoi bucuria mântuirii tale
și întărește-mă cu duh binevoitor!

Atunci voi învăța pe cei fără de lege căile tale
și cei păcătoși la tine se vor întoarce.
Mântuiește-mă de sânge, Dumnezeule,
Dumnezeul mântuirii mele,
și limba mea va preamări dreptatea ta!
Doamne, deschide-mi buzele
și gura mea va vesti lauda ta!

Pentru că jertfele nu-ți sunt plăcute
și, chiar dacă ți-aș aduce,
arderile de tot nu te-ar mulțumi.
Jertfa mea, Dumnezeule, este duhul smerit,
inima căită și smerită, Dumnezeule, n-o disprețui!

În bunătatea ta, Doamne, fă bine Sionului
și reclădește zidurile Ierusalimului!
Atunci îți vor fi plăcute jertfele de dreptate,
arderile de tot și ofrandele;
atunci ți se vor oferi viței pe altarul tău.

Psalmul 51

Exprimaţi-vă opinia