CALEA UCENICULUI (12)

Publicatla 24 February 2020

  1. N-AM VENIT SĂ CHEM PE CEI DREPȚI, CI PE CEI PĂCĂTOȘI (Mc 2,13-17)

13A ieșit din nou de-a lungul mării și toată mulțimea venea după el, iar el îi învăța14Trecând, l-a văzut pe Levi, fiul lui Alfeu, stând la postul de vamă și i-a zis: „Urmează-mă!” Ridicându-se, acesta l-a urmat 15În timp ce era la masă în casa lui, mulți vameși și păcătoși stăteau la masă împreună cu Isus și discipolii lui, pentru că mulți îl urmau. 16Cărturarii fariseilor, văzând că mănâncă împreună cu păcătoșii și vameșii, le spuneau discipolilor lui: „Mănâncă împreună cu vameșii și păcătoșii?” 17Când a auzit, Isus le-a spus: „Nu au nevoie de medic cei sănătoși, ci bolnavii. Nu am venit să-i chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși”.

 

Contextul mesajului

’’N-am venit să chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși’’ spune Isus. Însă pe pământ ’’nimeni nu este drept, nici măcar unul’’ (Rm 3,10=Ps 14,1 urm), pentru că ’’toți au păcătuit și sunt lipsiți de gloria lui Dumnezeu’’ (Rm 3,23). Domnul a venit deci pentru toți; este medicul, Salvatorul tuturora. De aceea îl primesc numai aceia care știu că sunt bolnavi și pierduți. Cei drepți rămân mereu pe lista așteptării mântuirii, atâta timp cât nu se recunosc păcătoși.

Ca și pescarii (1,16-20) și păcătoșii sunt chemați la credință. Iertarea, cum vedem în pasajul precedent, devine chemare la o viață nouă. Paraliticul vindecat umblă; păcătosul iertat îl urmează pe Isus. Chiar și Levi, paralizat la biroul vamal, învie și-l urmează și se îndreaptă spre casa lui, unde mănâncă cu Domnul. Mulți îl urmează pe Isus și continuă încă să fie păcătoși.

Avem aici două scene strâns legate: chemarea lui Levi (v. 13 urm) și masa cu păcătoșii (v. 15-17). Prima scoate în evidență faptul că păcatul nostru nu împiedică chemarea lui Isus; masa împreună cu păcătoșii arată răbdarea pe care el o are cu cel care-l urmează, dar nu a rupt-o încă de tot cu răul. Euharistia, a cărei imagine este masa, nu este numai mâncarea celor perfecți. Este și medicamentul celor slabi, viaticul tuturor acelora care și-au pierdut încrederea și cărora le mai rămâne încă de făcut un drum lung (1Reg 19,8). De aceea ’’ca să celebrăm cu vrednicie sfintele taine’’ nu trebuie să ne considerăm drepți, ci ’’să ne recunoaștem păcatele noastre’’. Vom putea participa la comuniunea cu El, nu înainte de a fi spus: ’’Doamne, nu sunt vrednic’’.

Isus este medicul, venit să ne împărtășească mila Tatălui. El este iubirea gratuită, a cărei măreție nu este în funcție de merite, ci de nevoie. Mama, oare nu-l are la inimă cel mai mult pe fiul nenorocit? Mântuirea înseamnă tocmai să primești această iubire, izvorul unei vieți noi.

Ucenicul face parte dintr-o comunitate care nu exclude pe nimeni: este casa căreia i s-a desfăcut acoperișul și în centrul căreia stă Isus cu paraliticul-păcătos. Ultimii și cei mai îndepărtați sunt cei mai apropiați. Dacă cineva se închide pentru păcătoși, îl exclude pe Domnul său, care s-a făcut păcat pentru noi (2Cor 5,21): în loc să devină o comunitate catolică, deschisă tuturor fiilor lui Dumnezeu (’’catolic’’ = uiversal), devine o sectă de persoane care pretind că sunt drepte, pentru că observă toate legile lui Dumnezeu – cu excepția aceleia care este principală și care ne face asemenea lui: a iubi pe toți cu aceeași iubire a sa, care este direct proporțională non-amabilității.

 

Exercițiu

1.Intru în rugăciune, așa cum s-a arătat în Introducere.

2. Mă reculeg luând aminte la locul descris: suntem la Cafarnaum. Prima scenă este pe drumul de lângă Lacul Galileii, acolo unde Levi stă la masa de vameș; cea de-a doua este în casa lui.

3. Cer ceea ce vreau: cer lui Isus să cunosc îndurarea lui în mizeria mea. Păcatul meu nu trebuie să mă blocheze, nici să mă paralizeze; este locul unde întâlnesc harul lui. El este medicull venit să mă vindece ca sa-l pot urma.

4. Trăgând folos, văd, ascult și privesc persoanele: cine sunt, ce spun, ce fac.

De notat:

mare ridica mânca
calma stăpâni medic
vedea vameși și păcătoși drepți/păcătoși
urma farisei

 

Pasaje utile:

  • Iona;
  • Lc 15;
  • Os 2, 16-25;
  • Ps 32.

———————————————————

12

Exprimaţi-vă opinia