“Ziua dedicată Bibliei vrea să fie nu doar o dată pe an, ci o dată pentru întreg anul, pentru că avem nevoie urgentă să devenim familiari şi intim apropiaţi de Sfânta Scriptură şi de Cel Înviat, care nu încetează să frângă pâinea Cuvântului şi Pâinea [Euharistiei] în comunitatea celor care cred”. Acesta este auspiciul exprimat de papa Francisc în scrisoarea apostolică “Aperuit illis” (nr. 8) cu care a instituit Duminica dedicată Cuvântului lui Dumnezeu spre a fi celebrată în a treia duminică din timpul de peste an, în 2020, la 26 ianuarie. Îndemnul papei are răspuns în diferite ţări ale lumii, cu iniţiative naţionale, diecezane, parohiale, dintre care Agenţia Fides aminteşte doar câteva. Coincidenţa celor 50 de ani de la fondarea Federaţiei Biblice Catolice, în aprilie 2019, precum şi a aniversării celor 1600 de ani de la moartea sfântului Ieronim, marele traducător al Bibliei, în 2020, a dat ocazia federaţiei de a dedica un “An al Cuvântului lui Dumnezeu” din prima duminică de Advent (1 decembrie 2019), până la sărbătoarea liturgică a sfântului Ieronim (20 septembrie 2020), invitând păstorii şi instituţiile angajate în pastoraţia biblică din diferitele ţări să-şi reînnoiască eforturile pentru a pune mereu mai mult Cuvântul lui Dumnezeu în centrul vieţii şi misiunii Bisericii.

În America latină, de mult timp luna septembrie este celebrată drept “Luna Bibliei” şi este marcată de diferite iniţiative, în toate ţările, la orice nivel, pentru a promova citirea şi cunoaşterea Scripturilor şi impactul lor asupra vieţii creştinilor. A fost aleasă această lună întrucât, la finalul ei, pe 30 septembrie, liturgia celebrează sărbătoarea sfântului Ieronim, iar cu acest prilej este celebrată şi “Ziua Bibliei” în diferite naţiuni.

În Argentina, Departamentul naţional pentru animarea şi pastoraţia biblică al conferinţei episcopale a elaborat un material ajutător pentru animarea Duminicii Cuvântului lui Dumnezeu, în care aminteşte că această celebrare nu înlocuieşte tradiţionala “Duminică a Bibliei” care, din 1961, se celebrează pe 30 septembrie: “Duminica dedicată cuvântului lui Dumnezeu şi Duminica Bibliei se completează şi se îmbogăţesc reciproc, stimulându-ne în urmarea şi în discepolatul misionar al lui Isus Cristos, pe care-l cunoaştem de fiecare dată când ne apropiem cu umilinţă de Sfintele Scripturi, unde ni se manifestă drept cuvânt definitiv al lui Dumnezeu”.

Episcopii din Paraguay au proclamat anul 2020 drept Anul Cuvântului lui Dumnezeu, timp de har, aderând la propunerea Federaţiei Biblice Catolice. În mesajul lor adresat credincioşilor, episcopii scriu: “Încurajăm toate persoanele, toate parohiile şi capelele, toate grupurile, mişcările şi familiile să deschidă Biblia, să citească împreună fragmente din cuvântul lui Dumnezeu şi să împărtăşească ceea ce Duhul Sfânt le inspiră. Lectio Divina, în acest fel, le va înflăcăra inimile şi va fi un izvor de viaţă şi de angajare creştină. Fie ca orice fiecare familie să aibă o Biblie! Fie ca să răsune Cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi peste tot! Fie ca el să fie vestit tuturor!”.

Tradiţia dedicării lunii septembrie Bibliei a ajuns şi în Africa. În Malawi, în luna septembrie a anului trecut, creştinii din opt dieceze ale ţării au fost invitaţi să citească în fiecare zi un fragment din Cuvântul lui Dumnezeu pentru o cunoaştere mai profundă a credinţei catolice şi pentru a deveni vestitori şi martori ai ei. Chiar şi copiii din Arhidieceza de Lilongwe, în Ziua Misionară a Copiilor, din 11 ianuarie, au fost chemaţi să citească Biblia, să se roage cu Biblia şi să predice Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa lor de fiecare zi. În Malawi, tema sărbătorii “Operei pontificale ale sfintei copilării” a fost: “Copiii au fost botezaţi şi trimişi să predice Cuvântul lui Dumnezeu”.

Şi în Republica Democratică Congo luna septembrie a fost luna Bibliei, fiind organizate diferite activităţi pentru a scoate în evidenţă că Sfânta Scriptură este izvorul principal al credinţei creştine. Între iniţiativele promovate: o Biblie pentru fiecare familie, dacă nu chiar pentru fiecare membru; lectura în familie şi la nivel individual; emisiuni pe teme biblice în media; cursuri biblice în parohii; întâlniri pentru tineri, mame, adulţi şi responsabili ai Comunităţilor Ecleziale de Bază pentru a organiza lectura Bibliei în ambientele lor şi a solicita o mai mare atenţie faţă de evanghelia proclamată la sfânta Liturghie.

Tema Zilei Bibliei, celebrate în decembrie a anului trecut în Bangladesh, “Cuvântul tău este făclie pentru paşii mei şi lumină pentru cărările mele” va fi laitmotivul itinerariului de evanghelizare a bisericii din Bangladesh în anul 2020. Mons. Romen Biragi, episcopul Diecezei de Khluna şi preşedintele Comisiei pentru cateheză şi apostolatul biblic, a spus: “În acest an vom cere catolicilor din Bangladesh să cunoască şi să aprofundeze responsabilitatea lor de botezaţi, chemaţi să anunţe Vestea cea Bună, conform Bibliei. Fie ca Biblia să devină lumina noastră, să facă viaţa noastră divină: aceasta este rugăciunea mea”. Comisia s-a angajat să promoveze apostolatul biblic în toate diecezele, ajutând şi colaborând la pregătirea şi răspândirea materialelor catehetice şi biblice în limbile locale, promovând formarea cateheţilor şi a profesorilor de religie catolică.

În Filipine, prin decretul prezidenţial 124 din 5 ianuarie 2017, preşedintele Duterte a declarat luna ianuarie a fiecărui an “Luna biblică naţională”, care culminează cu ultima săptămână a lunii drept “Săptămâna biblică naţională”. În această lună, toţi filipinezii, inclusiv cei care lucrează în poziţii ale guvernului – explică pentru Fides episcopul auxiliar de Manila, Mons. Broderick Pabillo – sunt invitaţi să se concentreze asupra importanţei lecturii şi a studiului Bibliei. Guvernul recunoaşte “dimensiunea religioasă a poporului filipinez şi înalta influenţă a religiei în societatea umană”. În Filipine, “Duminica Bibliei” este celebrată în ultima duminică din ianuarie a fiecărui an începând din anii ’70, cu scopul de a promova, între catolicii filipinezi, importanţa Cuvântului lui Dumnezeu în viaţa şi în magisterul Bisericii şi pentru a sprijini apostolatul biblic.

(Agenţia Fides, 25 ianuarie 2020)

Traducere de pr. Eduard Pătraşcu

Exprimaţi-vă opinia