Meditația zilei

Publicatla 24 January 2020

Vineri, 24 ianuarie 2020
1Sam 24,3-21; Ps 56; Mc 3,13-19

Aşadar, i-a constituit pe cei doisprezece: Simon, căruia i-a pus numele de Petru; Iacob, fiul lui Zebedeu, şi Ioan, fratele lui Iacob, cărora le-a pus numele de Boanerges, care înseamnă fiii tunetului. Andrei, Filip, Bartolomeu, Matei, Toma, Iacob, fiul lui Alfeu, Tadeu, Simon Canaaneanul şi Iuda Iscariot, care l-a şi trădat. Mc 3, 17-19

În fragmentul zilei de azi Isus cheamă într-un loc special (muntele – locul de întâlnire cu Tatăl) un grup de bărbați. Fiecare este cunoscut personal de Isus după nume, trecut și slăbiciuni. Aceștia sunt cei care îl văd pe Isus în misiune și cei care vor duce misiunea Sa mai departe. Cei doisprezece bărbați sunt diferiți, dar uniți în Isus.
Suntem și noi chemați, asemenea apostolilor, să trăim misiunea de urmași ai lui Isus în fapte și cuvinte. Suntem chemați să ne acceptăm și să îi acceptăm pe cei din jurul nostru pentru a putea trăi în unitate. Suntem chemați să trăim o viață în unire și dialog cu Tatăl.

Rugăciune

Nu te teme, pentru că eu te-am răscumpărat, te-am chemat pe nume, al meu eşti tu.
Când vei trece prin ape, eu voi fi cu tine, prin râuri, ele nu te vor înghiţi; când vei merge prin foc, nu vei fi ars şi flacăra nu te va mistui.
Pentru că eşti preţios în ochii mei, vrednic de cinste şi eu pe tine te iubesc. Is 43, 1-4

Exprimaţi-vă opinia